• Машини за пръскане на бетон

  Cух и мокър метод
 • Бетонобъркачки с принудително действие

  Обхват на полезния обем 50-950 литра
 • Техника на инжектиране

  Винтови и бутални циментови помпи за широк спектър от приложения
 • Представители на бизнеса

  Дилърски центрове в 20 държави по света

Области на употреба

Полагане на основи на сгради

Саниране на бетонени конструкции

Поземлено строителство 

Огнеупорни материали

Битово и промишлено строителство

Промишлено производство на сглобяеми конструкции

История на фирмата

Фирма Филамос, ЕООД е машиностроителна фирма с дългогодишна традиция, която продължава производствената програма на фирмите „Завод за минна механизация – ОРТАС“- Прибрам и „База за развитие на урановата промишленост“- Каменна. Главен предмет на нашата дейност е производството и разработката на специална строителна и минна техника.

През 60-те години на миналия век е поставено началото на производството на тези машини, когато в района на Прибрам са открити богати залежи на уранова руда. Добивът на уран е трябвало да се обезпечи технологически и затова на това място се създава специализирано изпитателно учреждение – база за развитие на урановата промишленост и производствено предприятие – завод за минна механизация (по-късно „ОРТАС“). Така започва богатата история на местната разработка и производство на минна и строителна техника, която ние успешно продължаваме и развиваме.