Име *
Фамилия *
Фирма
Имейл *
Телефон
+359
Search
  Предпочитам
  Телефон
  Имейл
  Машини за пръскане на бетон
  Машини за пръскане на бетон
  Бетонобъркачки с принудително действие
  Бетонобъркачки с принудително действие
  технология на пробиване
  технология на пробиване
  технология на пробиване
  технология на пробиване
  Вид употреба
  Инженеринг на фундаменти, опора на стената на фундаментната яма
  Поддръжка и ремонт на бетонни конструкции
  Изграждане на тунели, навеси, проходи и др.
  Стабилизиране на откоси, изграждане на опорни стени
  Реконструкция на сгради
  Пръскане на огнеупорен бетон
  Минни дейности
  други
  Метод на пръскане
  сух метод
  мокър метод
  комбиниран метод
  Измерителна маса v t/m3
  Гранулация
  Състав на сместа (описание)
  Желана практическа мощност
  Дебелина на пръскания слой

  Желано разстояние на подаване на материала (дължина на маркучите за подаване)

  вертикално
  хоризонтално
  Повече информация (доброволно)
  Обем разбърквана смес в една доза
  Маса разбърквана смес в една доза
  Конзистенция
  мокра
  суха
  влажна
  Прашност
  да
  не
  Абразивност
  ниска
  средна
  висока
  Лепкавост
  да
  не
  Общ брой часове на действие на машината на ден
  Брой включвания/изключвания (за ден)
  Състав на сместа (колкото се може по-подробно опишете състава на сместа, евентуално начина на приготвяне)
  Допълнителна информация (по избор)
  Вид употреба
  инжектиране
  измазване
  пропарване
  Желана мощност
  Желано мин. налягане
  Максимален размер на зърната
  Оборудване с бъркачка
  да
  не

  Желано разстояние на подаване на материала (дължина на маркучите за подаване)

  вертикално
  хоризонтално
  Допълнителна информация (по избор)