Име*
Фамилия*
Фирма
Имейл*
Телефон
+359
  Предпочитам
  Телефон
  Имейл
  Машини за пръскане на бетон
  Машини за пръскане на бетон
  Бетонобъркачки с принудително действие
  Бетонобъркачки с принудително действие
  Технология за фугиране
  Технология за фугиране
  технология на пробиване
  технология на пробиване
  Application type
  Foundation engineering, foundation pit wall support
  Concrete structure maintenance and repair
  Construction of tunnels, adits, crawlways, etc.
  Slope stabilization, construction of abutment walls
  Reconstruction of buildings
  Spraying of refractory concrete
  Mining activities
  Other
  Метод на пръскане
  сух метод
  мокър метод
  комбиниран метод

  Измерителна маса v t/m3
  Гранулация
  Състав на сместа
  Желана практическа мощност
  Дебелина на пръскания слой

  Желано разстояние на подаване на материала (дължина на маркучите за подаване)

  вертикално
  хоризонтално
  Повече информация (по избор)
  Изпрати запитване
  Обем разбърквана смес в една доза
  Маса разбърквана смес в една доза
  Конзистенция
  мокра
  суха
  влажна
  Прашност
  да
  не
  Абразивност
  ниска
  средна
  висока
  Лепкавост
  да
  не
  Общ брой часове на действие на машината на ден
  Брой включвания/изключвания (за ден)
  Състав на сместа
  Допълнителна информация (по избор)
  Изпрати запитване
  Вид употреба
  инжектиране
  измазване
  пропарване
  Желана мощност
  Желано мин. налягане
  Гранулация
  Оборудване с бъркачка
  да
  не

  Желано разстояние на подаване на материала (дължина на маркучите за подаване)

  вертикално
  хоризонтално
  Допълнителна информация (по избор)
  Изпрати запитване
  Изпрати запитване