Торкрет машина серия SSB 02 работи на принципа на дозиращ барабан с непрекъснато действие във формата на ротор. Торкрет машината е предназначена за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по така нар. сух и мокър метод, което позволява нейното прилагане почти за всеки тип торктретни работи. Диапазонът на производителността е в границите 2 – 16 м3/ч.

Торкрет машина SSB 02 работи на принципа на дозировъчен барабан с непрекъснато действие във формата на ротор и е предназначена за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по сух и мокър метод. Става дума за най-производителния модел от серията торкрет машини SSB 02 и е предназначен за работи със среден и голям обем. Използва се преди всичко за укрепване повърхноста на инженерни постройки и при строителство на водни съоръжения, за армиране сводовете на тунели и колектори в подземното строителство и за саниране на бетонови конструкции.

ПРЕДИМСТВА

  • универсална употреба на торкрет машината при сухото и мокро торкретиране
  • лесно обслужване и поддръжка на машината
  • плавна регулация на производителността (модел COM-F)
  • ремъчна предавка, предотвратяваща повреда на задвижването в случай на своеобразно спиране на машината
  • дълъг срок на годност на износващите се части (уплътняващи и триещи се подложки) благодарение на централно смазване
  • масивна конструкция, позволяваща работа при тежки условия
  • ниски разходи за експлоатация
SSB 02 COM-F
SSB 02 COM-F
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO

 

separator

Принцип на работа

Принцип на работа

Торкрет машината SSB 02 работи на принципа на пневматично подаване.

Технология за сухо торкретиране

Сухата смес, предназначена за пръскане или подаване, се сипва в насипната фуния на машината и постепенно запълва кухините на дозировъчния барабан с непрекъснато действие, разположен под насипната фуния. За по-лесно доставяне на сместа в дозировъчния барабан насипната фуния на машината е снабдена с вибратор и пречиствател. В резултат на въртеливото движение на дозировъчния барабан сместа се премества на 180۫ в посока на подавания отгоре сгъстен въздух, който я издухва от отделните кухини на дозировъчния барабан в подаващите маркучи. При преминаването на сместа през вдухвателя в подаващите маркучи към потока на сместа се подава отдолу сгъстен въздух, помагащ за плавния поток на материала в маркучите. На техния край е монтиран разпръскващ накрайник, в който едновременно постъпва вода за смесване, и тук става овлажняването на подаваната смес. Необходимото овлажняване на пръсканата смес се регулира с впускателен кран.

Технология за мокро торкретиране

При пръскане на бетонова смес по т. нар. мокър метод насипната фуния на машината се пълни с предварително забъркана мокра смес. Принципът на преминаване на сместа през машината при мокрото торкретиране е еднакъв както при пръскането по сухия метод. Към разпръскващия накрайник в края на подаващите маркучи вместо вода за смесване е свързан маркуч с ускорител от дозировъчната помпа.

ПРОИЗВЕДЕНИ МОДЕЛИ

Произвеждат се два основни типа машини за торкретиране SSB 02, които се различават по задвижването и съоръжението за управление на мощността

Задвижването на машината се решава от двускоростен електродвигател или едноскоростен електродвигател с честотен преобразувател, позволяващ непрекъснато регулиране на мощността. Основното положение на мощността на машината се определя от размера на дозиращия барабан.

Модел Вид задвижване Регулация на производителността
DUO двуоборотен елекромотор две положения на произв. – превключвател
COM-F еднооборотен електромотор плавна – честотен превключвател
COM-A въздушен мотор плавна

separator

Технически данни

Технически данни

 Параметър     Малък барабан  Голям барабан
 Вместимост на барабана [дм3] 13,5 21,9
 Теоретическа производителност *) [м3/ч] 2 - 10 3 - 16
Разход на въздух **) – разстояние на подаване 40 м [м3/мин] 6 - 8 8 - 14
 Налягане на въздуха макс. [MPa] 0,5 - 0,6
 Производителност на електромотора [kW] 4,5 / 6,5 ; 7,5
 Свързване с ел. мрежа 3 × PEN 400 V
 Вътрешен диаметър на подаващите маркучи [мм] DN 50, 60 DN 60, 65
 Зърнометрия на материала макс. [мм] 16 20
 Влажност на материала макс.[%](при пръскане по сухия метод) 6
 Разстояние на подаване хоризонтално(метод сух/мокър) [м] 250 / 40
 Разстояние на подаване вертикално(метод сух/мокър) [м] 100 / 15
 Воден маркуч [мм] DN 20
 Налягане на водата в накрайника мин. [MPa] 0,3

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Параметър SSB 02
Дължина [мм] 1620
Широчина [мм] 990
Височина [мм] 1480
Маса на машината [кг] 950

 

*) Става дума за теоретически стойности. Действителната производителност зависи от състава на подаваната смес, производителността на източника на сгъстен въздух, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

**) Данните за разход на въздуха са само прибилизителни стойности и зависят от моментната производителност на машината, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

***) Посоченото тегло е информативно и варира в зависимост от отделните модели и тяхното оборудване.

separator

Фотогалерия

Фотогалерия

separator

Практическа демонстрация

Практическа демонстрация

separator

Изтегли

Изтегли

 

Области на приложение

Области на приложение