Торкрет машина SSB 05 е предназначена за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по т.нар. сух ,или мокър метод. Машината работи на принципа на дозировъчен барабан с непрекъснато действие във формата на ротор. Торкрет машина SSB 05 достига теоретическа производителност 0,5 – 7,1 м3/ч и е предназначена за работа с малък и среден обем.

Торкрет машината SSB 05 може да бъде задвижвана от електромотор с две положения на производителност без възможност за допълнителна регулация (вариант DUO ), електромотор с възможност за плавна регулация на производителността (вариант COM-V, COM-F), или с въздушна турбина с възможност за плавна регулация (COM-A). Стандартно машината е оборудвана с централно смазване, което осигурява смазване на всички триещи се повърхности. Смазването се осъществява с помощта на ръчен лубрикатор или автоматично.

В зависимост от вида разбърквана бетонова смес може да се използа малък, среден или голям дозировъчен барабан. Малкият дозировъчен барабан е подходящ преди всичко за пръскане на финни, сухи и тежки смеси (огнеустойчиви смеси, финно префабрицирани смеси). ЗА пръскане на бетон по т.нар. мокър метод е най-подходящ дозировъчният барабан MAXI (7,9 л).

ПРЕДИМСТВА

  • Изключителна функционалност при подаване на тежки, сухи и финни бетонови смеси (огнеустойчиви смеси, финно префабрицирани бетонови смеси)
  • Подходяща за сух и мокър метод на пръскане
  • Дълъг срок на годност на износващите се части (уплътняващи и триещи се пластини) благодарение на централно смазване
  • Pегулация на производителността
  • Опция – дистанционно управление
  • Ниски разходи при експлоатация
  • Лесно обслужване и поддръжка на машината
  • Масивна конструкция, позволяваща работа при тежки условия
cover
 

 

separator

Принцип на работа

Принцип на работа

Торкрет машина серия SSB 05 работи на принципа на пневматично подаване на бетоновата смес.

Сух метод

Сухата смес, предназначена за пръскане или подаване, се сипва в насипната фуния на машината и постепенно запълва кухините на дозировъчния барабан с непрекъснато действие, разположен под насипната фуния. За по-лесно доставяне на сместа в дозировъчния барабан насипната фуния на машината е снабдена с въздушен вибратор и пречиствател. В резултат на въртеливото движение на дозировъчния барабан сместа се премества на 180۫ в посока на подавания отгоре сгъстен въздух, който я издухва от отделните кухини на дозировъчния барабан в подаващите маркучи. При преминаването на сместа през вдухвателя в подаващите маркучи към потока на сместа се подава отдолу сгъстен въздух, помагащ за плавния поток на материала в маркучите. На техния край е монтиран разпръскващ накрайник, в който едновременно постъпва вода за смесване, и тук става овлажняването на подаваната смес. Необходимото овлажняване на пръсканата смес се регулира с впускателен кран.

Мокър метод

При пръскане на бетонова смес по т.нар. мокър метод насипната фуния на машината се пълни с предварително разбъркана мокра смес с качество и състав на бетон S4. Принципът на преминаването на сместа през машината е сходен с пръскането по сух метод. Вместо водата за смесване в разпръскващия накрайник на края на подаващите маркучи чрез специален маркуч се подава добавено вещество за ускоряване на втвърдяването на бетона. Подаването на ускорителя се осъществява с помощта на дозировъчна помпа (DC 200).

ПРОИЗВЕДЕНИ МОДЕЛИ

Машината за пръскане на бетон SSB 05 се произвежда в четири основни дизайна, различаващи се по вида на задвижването и възможността за регулиране на мощността.

Торкрет машината SSB 05 може да бъде задвижвана от електромотор с две положения на производителност без възможност за допълнителна регулация (вариант DUO ), електромотор с възможност за плавна регулация на производителността (вариант COM-V, COM-F), или с въздушна турбина с възможност за плавна регулация (COM-A). Стандартно машината е оборудвана с централно смазване, което осигурява смазване на всички триещи се повърхности. Смазването се осъществява с помощта на ръчен лубрикатор или автоматично.

Модел Вид задвижване Регулация на производителността
DUO двуоборотен електромотор две скорости на въртене – превключвател
COM-V еднооборотен електромотор плавно регулиране – вариатор
COM-F еднооборотен електромотор плавна – честотен превключвател
COM-A въздушен мотор плавна

separator

Технически данни

Технически данни

 Параметър     сух метод  мокър метод
Вместимост на барабана [л] 1,9 3,9 6,9 7,9
 Теоретическа производителност *) [м3/ч] 0,25 - 1,25 0,5 - 3,0 0,9 - 5,4 2,3 - 7,1
 Разход на въздух **) – разстояние на подаване 40 м [м3/мин] 3 - 5 10 - 15
 Налягане на въздуха макс. [MPa] 0,5 - 0,6
 Производителност на електромотора [kW] 3
 Свързване с ел. мрежа 3 × PEN 400 V
 Transport hoses inside diameter [mm] DN 25/32/40/50  DN 40/50
 Вътрешен диаметър на подаващите маркучи [мм] 8 (DN 25/DN 32); 16 (DN 40/50) 4 – 8
 Влажност на материала макс. [%] 6 X
 Тип на бетона X S4
 Разстояние на подаване хоризонтално [м]  макс. 300 макс. 40
 Разстояние на подаване вертикално [м] макс. 100 макс. 5 – 10
 Воден маркуч [мм] DN 20 X
 Маркуч за добавки [мм] X DN 20
 Налягане на водата в накрайника мин. [MPa] 0,3 X
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО SSB 05 (COM-F версия)
Дължина [мм] 1600
Широчина [мм] 750
Височина [мм] 1250
Маса на машината [кг] 450

 

*) Става дума за теоретически стойности. Действителната производителност зависи от състава на подаваната смес, производителността на източника на сгъстен въздух, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

**) Данните за разхода на въздух са само приблизителни и зависят от моментната производителност на машината, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

***) Посоченото тегло е информативно и варира в зависимост от отделните модели и тяхното оборудване.

separator

Фотогалерия

Фотогалерия

Přívod vzduchu
Přívod vzduchu
Přívod vzduchu
Přívod vzduchu
Automatické mazání
Automatické mazání
Čeřící zařízení
Čeřící zařízení
Připojení materiálové hadice
Připojení materiálové hadice
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
Manuální mazací lis
Manuální mazací lis
Zkosená násypka
Zkosená násypka
Standardní násypka
Standardní násypka
Vzduchový vibrátor
Vzduchový vibrátor

separator

Практическа демонстрация

Практическа демонстрация

separator

Изтегли

Изтегли