Торкрет машини серия „SSB 14 и SSB 24“ са предназначени за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по т.нар. сух метод, при който се постига овлажняване на подаваната смес чак в момента на нейното пръскане. Основно предимство на тази технология за пръскане на бетон е преди всичко високата скорост на изтичане на материала от дюзата (до 30м/сек.), което осигурява безупречна трамбовка на бетоновата смес и по този начин висока устойчивост на пръскания бетон. Важно предимство е също голямото разстояние на пръскане, което дава възможност за апликиране на бетоновата смес в трудно достъпни места (до 300м хоризонтално и 100м вертикално).

Торкрет машини серия SSB 14 и SSB 24 се използват преди всичко за укрепване повърхността на инженерни постройки и при строителство на водни съоръжения, за армиране сводовете на тунели и колектори в подземното строителство и при саниране на бетонови конструкции. Друга важна област на приложение е пръскане на огнеупорни материали в стъкларската и химическата промишленост. Торкрет машините могат да се използват също така за транспортиране на насипни вещества в стъкларски и металургични заводи.

ПРЕДИМСТВА

  • лесна манипулация при работа благодарение на малката маса на машината.
  • плавна регулация на производителността (изпълнение STANDARD a COM)
  • ремъчна предавка, предотвратяваща повреда на задвижването при своеобразно спиране на машината
  • дистанционно управление, което позволява на обслужващия персонал при накрайника да регулира производителността (изпълнение COM-F)
  • бързо и просто приключване на работа без сложно почистване на машината
  • възможност за подаване на бетон на големи разстояния и недостъпни места ( хоризонтално до 300 м, вертикално до 100 м)
  • дълъг срок на годност на износващите се части (уплътняваща подложка и дозировъчен барабан) благодарение на централно смазване
  • ниски разходи за експлоатация
cover
 

separator

Принцип на работа

Принцип на работа

Торкрет машини SSB функционират на принципа на пневматично подаване. Сухата смес (естествената влажност на подаваната смес може да бъде макс. 7 %), предназначена за пръскане или подаване, се сипва до насипната фуния и плавно запълва кухините на едностранния дозировъчен барабан, разположен под насипната фуния на машината. За улесняване подаването на сместа в дозировъчния барабан конструкцията е снабдена с вибратор и пречиствател. В резултат на въртеливото движение на дозировъчния барабан сместа се премества към вдухвателя, откъдето се вдухва от струя сгъстен въздух в подаващите маркучи. На техния край е монтиран разпръскващ накрайник, в който едновременно постъпва вода за смесване и тук става овлажняването на подаваната смес. Необходимото овлажняване на сместа се регулира с всмуквателен кран.

Торкрет машини, задвижвани с електромотор, са предназначени само за работа в среда без опасност от взрив на метан. За работи в среда с опасност от взрив на метан трябва да се използва машина за пръскане на бетон в изпълнение с въздушен мотор.Машината може да се пълни както ръчно, така и с помощта на специални механизми (напр. транспортен конвейер, силоз). За улеснение на манипулацията при употреба на смеси в чували насипната фуния на машината е снабдена с приставка със сито и режеща лента за разрязване на чувалите. В основното си изпълнение машината стандартно е снабдена с ръчна гресьорка, която смазва триещите се повърхности на уплътняващата подложка и на дозировъчния барабан, което води до увеличаване срока на експлоатация на тези части. Като алтернатива може всяка машина за пръскане на бетон да се оборудва с автоматично централно смазване, което смазва определените места в точно количество и периодичност и така елиминира възможността от поява на повреди, причинени от човешки фактор.

ПРОИЗВЕДЕНИ МОДЕЛИ

В рамките на торкрет машини SSB 24 се произвеждат 5 базови модела, отличаващи се по начина на задвижване и възможността за регулация на производителността.

Задвижването на машината се решава от двускоростен електродвигател или едноскоростен електродвигател с честотен инвертор, позволяващ непрекъснато регулиране на мощността. Основното изходно положение на машината се определя от размера на дозиращия барабан.

Модел Вид задвижване Регулация на производителността
STANDARD еднооборотен електромотор едно положение на производителност
DUO двуоборотен електромотор две положения на производителност – превключвател
COM-V еднооборотен електромотор плавна – вариатор
COM-F еднооборотен електромотор плавна – честотен превключвател
COM-A въздушен мотор плавна

separator

Технически данни

Технически данни

Параметър SSB 24
Производителност *) [м3/ч] 4 - 6
Разход на въздух при подаване от разстояние 40 м **) [м3/мин] 6 - 8
Налягане на въздуха [Mpa] 0,5 - 0,6
Производителност на електромотора [kW] 2,2;1,87 / 2,6
Свързване с ел. мрежа [V] 3× PEN 400 V
Inner diameter for transport hoses [mm] DN = 50
Вътрешен диаметър на подаващите маркучи [мм] макс. 16
Хоризонтално разстояние на подаване [м] макс. 300
Вертикално разстояние на подаване [м] макс. 100

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Параметър SSB 24
Дължина [мм] 1010
Широчина [мм] 780
Височина [мм] 980
Маса (без принадлежности) [кг] 350

*) Става дума за теоретически стойности. Действителната производителност зависи от състава на подаваната смес, производителността на източника на сгъстен въздух, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

**) Данните за разхода на въздух са само приблизителни и зависят от моментната производителност на машината, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

***) Посоченото тегло е информативно и варира в зависимост от отделните модели и тяхното оборудване.

separator

Фотогалерия

Фотогалерия

separator

Практическа демонстрация

Практическа демонстрация

separator

Изтегли

Изтегли

 

Области на приложение

Области на приложение