MÍCHAČKY S NUCENÝM OBĚHEM - řada M

Míchačky s nuceným oběhem slouží k míchání suchých, zavlhlých i mokrých směsí. Jejich hlavní předností je dokonalé promíchání jednotlivých složek směsi ve velmi krátkém čase, čímž je dosaženo vysoké kvality výsledné směsi. Míchačky s nuceným oběhem jsou vhodné pro míchání žárobetonových směsí v oblasti hutního, metalurgického a chemického průmyslu. Ve stavebním průmyslu se používají pro míchání širokého spektra stavebních hmot, např. omítacích, injektážních a sanačních směsí.

 

MÍCHAČKY S NUCENÝM OBĚHEM - řada MH

Míchačky s nuceným oběhem řady MH slouží k míchání suchých, zavlhlých i mokrých směsí. Jejich hlavní předností je robustní konstrukce a vysoká výkonnost umožňující míchat i ty nejnáročnější materiály jako např. žárobetonové směsi. Míchačka s nuceným oběhem řady MH je rovněž vhodná pro průmyslové míchání směsí v provozně náročných podmínkách (výrobní linky, provozy s více pracovními směnami).

 

MÍCHAČKY PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE

FILAMOS vyrábí speciální míchačku pro mísení granulátových směsí M250R, zároveň i speciální vysokorychlostní aktivační míchačku pro potřeby injektáží AM200 a odlehčený nejjednodušší model M150L pro rezidenční výstavbu,