Půjčovna a servis   |   Kariéra   |   Zastoupení   |  Kontakt

Otočný výložníkový jeřáb OVJ 75 je určen pro zdvih a přemístění břemen ve svislých šachtách při ražení a budování podzemních staveb a pro obsluhu dopravních prostředků. Maximální nosnost jeřábu je 2 500 kg při vyložení 3 m, resp. 1 500 kg při vyložení 5 m.

Jeřáb je poháněn elektrickým motorem a je konstruován jako nepojízdný.

PŘEDNOSTI

  • snadná obsluha a údržba stroje
  • robustní konstrukce umožňující práci v náročných podmínkách
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75

 

separator

princip fungovani

Princip fungování

Hlavní části jeřábu jsou:

  1. Podstavec
  2. Otoč
  3. Výložník
  4. Elektroinstalace

1. Podstavec
Podstavec je čtyřramenný s výškově stavitelnými patkami. Na podstavci je otočně uložená otoč.

2. Otoč
Otoč tvoří svařený nosný rám, na kterém jsou upevněny:

Pohon otáčení – sestává z převodovky s elektromotorem a brzdou 0,55 kW a z čelní převodovky s pastorkem, který zabírá do pevného ozubení věnce na podstavci.
Pohon zdvihu – tvoří elektrický kladkostroj pro jednolanové použití. Oko lana je navlečené na čep kladnice, součástí které je hák s pojistkou proti vypadnutí lana.
Pohon sklápění výložníku – tvoří čelní převodovka s elektromotorem 2,2 kW, která otáčí pohybovým šroubem. Příslušná matice je kloubově uložená v kyvné páce spolu s článkem táhla výložníku. Na páce jsou umístěné zarážky pro omezovací a bezpečnostní koncový spínač a kladku pro vedení lana při vztyčování výložníku. Konec pohybového šroubu je zajištěn proti vytočení.
Protizávaží – tvoří odlitek (svařenec), zavěšený pod kladkostrojem.
Ovládací plošina se stříškou – je zavěšena na levé přední straně otoče v dosahu ovládacího panelu s ovladači pohybů a houkačky.

3. Výložník
Výložník je vyrobený z trubek. K otoči je připojený 2 čepy a táhlem. Spojení článku táhla s táhlem výložníku je rozebíratelné a umožňuje sklopení výložníku při přepravě.

4. Elektroinstalace
Elektroinstalace sestává z přívodky 63A umístěné na rameni podstavce, kroužkového sběrače nad dutým středovým čepem, elektrického rozvaděče a ovládacího panelu. Vypínač ovládání je uzamykatelný. Hlavní vypínač a jištění elektrického přívodu jeřábu není součástí stroje. Současně není na jeřábu instalován indikátor vysokého napětí.

separator

technicka data

Technická data

Parametr OVJ 75
Nosnost při vyložení 5 m [kg] 1500
Nosnost při vyložení 3 m [kg] 2500
Celkový zvdih [m] 23
Výška zdvihu max. [m] 4,47
Hloubka spuštění max. [m] 18,53
Rozsah otáčení neomezený
Rychlost zdvihu [m/min] 16
Rychlost mikrozdvihu [m/min] 3
Frekvence otáčení [x/min] 1,24
Zatížení patek max [kN] 53
Dovolený sklon jeřábu [°] 1,5
Rozmístění patek [mm] 2200 x 2200
Napěťová soustava 3 PEN ~ 50 Hz 400 V
Jmenovitý příkon [kW] 10,8 kW
Jmenovitý proud [A] 27,2
Jištění hlavního přívodu (vyjma jeřábu) [A] 63 
Rozměry jeřábu v provozu
Délka [mm] 7048
Šířka [mm] 2420
Výška [mm] 6631
Délka výložníku [mm] 5715
Rozměry při přepravě (se sklopeným výložníkem)
Délka [mm] 8431
Šířka [mm] 2280
Výška [mm] 2224
Hmotnosti
Hmotnost protizávaží [kg] 2728
Celková hmotnost [kg] 5500

separator

galerie

Galerie

separator

aplikace

Aplikace

separator

Ke stazeni

Ke stažení

 

princip fungovani

Oblasti použití