Půjčovna a servis   |   Kariéra   |   Zastoupení   |  Kontakt

Stroje na stříkání betonu řady SSB 14 a SSB 24“ (torkretovací stroje) jsou určeny pro nástřik betonových a žárobetonových směsí tzv. suchou cestou, při němž dochází ke zvlhčení dopravované směsi až v okamžiku jejího nástřiku. Hlavní předností této technologie stříkání betonu je především vysoká výtoková rychlost materiálu z trysky (až 30 m/s), která umožňuje dokonalé zhutnění betonové směsi a tím i vysokou pevnost nastříkaného betonu. Významnou výhodou je též velká dopravní vzdálenost umožňující aplikaci betonové směsi na těžko přístupných místech (až 300 m horizontálně a 100 m vertikálně).

Torkretovací stroje řady SSB 14 a SSB 24 se využívají především ke zpevňování povrchů na inženýrských stavbách a při výstavbě vodních děl, k vyztužování kleneb tunelů a kolektorů v podzemním stavitelství a k provádění sanací betonových konstrukcí. Další významnou oblastí jejich využití je nástřik žáruvzdorných materiálů v hutním a chemickém průmyslu. Torkretovací stroje lze také používat pro dopravu sypkých hmot ve sklárnách a železárnách.

PŘEDNOSTI

  • snadná manipulace při práci díky nízké hmotnosti stroje
  • plynulá regulace výkonu (provedení COM)
  • řemenový převod zabraňující poškození pohonu v případě rázovitého zastavení stroje
  • dálkové ovládání umožňující regulaci výkonu obsluhou u trysky (provedení COM-F)
  • rychlé a jednoduché ukončení provozu bez náročného čištění stroje
  • možnost dopravy betonu na velké vzdálenosti a nepřístupná místa (horizontálně až 300 m, vertikálně až 100 m)
  • dlouhá životnost opotřebovávaných dílů (těsnící desky a dávkovacího bubnu) díky použití centrálního mazání
  • nízké provozní náklady
cover
 

separator

princip fungovani

Princip fungování

Stroje na stříkání betonu SSB fungují na principu pneumatické dopravy. Suchá směs (přirozená vlhkost dopravované směsi může být max. 7 %) určená ke stříkání nebo dopravě se sype do násypky stroje a plynule zaplňuje kapsy jednostranného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou stroje. Pro snazší dopravu směsi do dávkovacího bubnu je stroj vybaven vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena k vyfukovači, odkud je vyfukována proudem tlakového vzduchu do dopravních hadic. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadované vlhčení stříkané směsi je regulováno přívodním kohoutem. Pohon dávkovacího bubnu je alternativně řešen elektromotorem nebo vzduchovým motorem.

Torkretovací stroje poháněné elektromotorem jsou určeny pouze pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu. Pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu je nutno použít stroj na stříkání betonu v provedení se vzduchovým motorem. Stroj je možno plnit jak manuálně, tak s pomocí speciálních mechanismů (např. pásový dopravník, silo). Pro zjednodušení manipulace při použití pytlovaných směsí je násypka stroje opatřena nástavcem se sítem a pilou na řezání pytlů. V základním provedení je stroj standardně vybaven manuálním mazacím lisem, kterým jsou přimazávány otěrové plochy těsnící desky a dávkovacího bubnu, což vede k prodloužení životnosti těchto dílů. Alternativně lze každý stroj na stříkání betonu vybavit automatickým centrálním mazáním, které promazává vymezená místa v přesném množství a periodicitě a eliminuje tak možnost vzniku poruch způsobených lidským faktorem.

VYRÁBĚNÉ MODELY

Stroj na stříkání betonu SSB 24 je vyráběn v pěti základních provedeních lišících se druhem pohonu a možností regulace výkonu.

Pohon stroje je řešen dvouotáčkovým elektromotorem nebo jednootáčkovým elektromotorem s frekvenčním měničem umožňujícím plynulou regulaci výkonu. Základní výkonová poloha stroje je dána velikostí dávkovacího bubnu.

Model Druh pohonu Regulace výkonu
STANDARD jednootáčkový elektromotor jedna výkonová poloha
DUO dvouotáčkový elektromotor  dvě výkonové polohy - přepínač
COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá - variátor
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenční měnič
COM-A vzduchová turbína plynulá

separator

technicka data

Technická data

Parametr SSB 24
Výkon *) [m3/h] 4 - 6
Spotřeba vzduchu při dopravní vzdálenosti 40 m **) [m3/min] 6 - 8
Tlak vzduchu [Mpa] 0,5 - 0,6
Výkon elektromotoru [kW] 2,2;1,87 / 2,6
Připojení na elektrickou síť [V] 3× PEN 400 V
Světlost dopravních hadic [mm] DN = 50
Zrnitost doprav. materiálu [mm] max. 16
Dopravní vzdálenost horizontální [m] max. 300  
Dopravní vzdálenost vertikální [m] max. 100

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Parametr SSB 24
Délka [mm] 1010
Šířka [mm] 780
Výška [mm] 980
Hmotnost (bez příslušenství) ***) [kg] 350

*) Jedná se o teoretické hodnoty. Skutečný výkon je závislý na složení dopravované směsi, výkonu zdroje stlačeného vzduchu, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

**) Údaje o spotřebě vzduchu jsou pouze přibližné hodnoty a jsou závislé na momentálním výkonu stroje, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

***) Hmotnosti jsou pouze informativní a liší se u jednotlivých provedení daného stroje.

separator

galerie

Galerie(různá provedení)

separator

aplikace

Aplikace

separator

Ke stazeni

Ke stažení

 

princip fungovani

Oblasti použití