Půjčovna a servis   |   Kariéra   |   Zastoupení   |  Kontakt

Injektážní čerpadlo IC 100 je spolu s IC 120 určeno k injektáži cementových a bentonitových směsí v oblasti speciálního zakládání staveb (injektáž mikropilot, injektáž kotev, utěsnění základových půd, výplňová injektáž), v podzemním stavitelství a v oblasti sanací betonových konstrukcí (výplňová injektáž betonu a zdiva). Maximální injektážní tlak čerpadla činí 7,5 MPa, maximální dodávané množství směsi je 75 l/min.

PŘEDNOSTI

  • plynulá regulace výkonu v plném rozsahu (regulační hydraulické čerpadlo)
  • vysoký pracovní výkon (až 75 l/min)
  • vysoký pracovní tlak (až 7,5 MPa)
  • kompaktní rozměry (120 x 80 cm)
  • automatické chlazení hydraulického obvodu (hydraulický chladič)
  • elektronické řízení pohybu pracovní části (indukční čidla)
  • sledování čerpaného množství (počítadlo cyklů)
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100

 

separator

princip fungovani

Princip fungování

Injektážní čerpadlo IC 100 je elektro-hydraulické dvojčinné pístové čerpadlo. Hydraulická část je tvořena hydrogenerátorem s plynulou regulací, elektro-hydraulickým rozvaděčem a hydromotorem. Omezení tlaku v hydraulickém systému je zabezpečeno pojistným ventilem. Teplotu oleje v hydraulickém okruhu kontroluje hydraulický chladič, který se spíná automaticky po dosažení stanovené teplotní meze (65 °C).

Pracovní část je tvořena pracovním válcem se čtyřmi kulovými zpětnými ventily, které jsou propojeny se sacím a výtlačným potrubím. Výtlačné potrubí je opatřeno tlakoměrem s olejovou ochranou a šroubením pro připojení vysokotlakých hadic.

Elektroinstalace sestává z elektrického rozvaděče, který je osazen tlačítky Start a Stop pro běžný provoz. Jako bezpečnostní prvek slouží tlačítko Central Stop. Řízení směru pohybu pístu pracovního válce je provedeno dvěma indukčními čidly.
Správný směr otáčení elektromotoru je kontrolován řízením sledu fází.

Čerpadlo IC 100 je v základním provedení vybaveno mechanickým čítačem počtu cyklů pracovního pístu, což umožňuje nepřímo odvodit množství injektované směsi.

separator

technicka data

Technická data

Parametr IC 100
Max.pracovní výkon [l/min] 75
Max. pracovní tlak [MPa] 7,5
Množství čerpané směsi v jednom cyklu [l] 3
Maximální zrnitost směsi [mm] 0,5
Maximální objemová hmotnost směsi [kg/l] 2
Příkon elektromotoru [kW] 7,5
Výstup DN 25
Rozměry a hmotnost
Délka [mm] 1200
Šířka [mm] 800
Výška [mm] 850
Hmotnost (s náplní oleje) [kg] 480
separator

galerie

Galerie

separator

aplikace

Aplikace

separator

Ke stazeni

Ke stažení

 

Oblasti použití

Oblasti použití