Установка для напыления бетона серии SSB 05 предназначена для напыления смесей из бетона и жаростойкого бетона т.н. сухим методом. Данная установка работает на принципе дозировочного барабана непрерывного действия в форме ротора. Диапазон производительности установки составляет 0,5 – 7,1 м3/ч, установка предназначена для исполнения торкретировочных работ небольшого объёма.

Tоркрет-установки серии SSB 05 используются, прежде всего, для нанесения огнеупорных материалов при футеровке доменных и стекловаренных печей, котельных установок, коксовых батарей и т.п. в металлургической, стекольной, химической промышленности. Установка SSB 05 также используется для проведения санаций бетонных конструкций (например, авто и железно-дорожные мосты, подпорные стены, охладительные башни, водохранилища, водоочистные сооружения и т.д.), при строительстве и ремонте зданий, укреплении и армировании сводов туннелей и коллекторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • универсальность применения машины для сухого и мокрого торкретирования бетона
  • простое обслуживание и уход
  • плавная регулировка производительности (модели COM-F, COM-V)
  • řemenový převod zabraňující poškození pohonu v případě rázovitého zastavení stroje
  • большой срок службы изнашиваемых частей (уплотнительной прокладки и дозировочного барабана) благодаря использованию центрального смазывания
  • массивная конструкция, позволяющая работу в трудных условиях
cover
 

 

separator

princip fungovani

Принцип работы

Torkretovací stroj řady SSB 05 funguje na principu pneumatické dopravy betonové směsi.

Suchá cesta

Suchá směs určená k nástřiku nebo dopravě se sype do násypky stroje a odtud plynule zaplňuje válce průběžného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou. Pro snazší průchod směsi do dávkovacího bubnu je násypka stroje vybavena vzduchovým vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena o 180۫ směrem k přívodu horního tlakového vzduchu, kterým je vyfukována z jednotlivých válců dávkovacího bubnu směrem do dopravních hadic. Při průchodu směsi vyfukovačem do dopravních hadic je k proudu směsi přiveden dolní tlakový vzduch napomáhající plynulému toku materiálu v hadicích. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadovaná míra vlhčení stříkané směsi je regulována přívodním kohoutem.

Mokrá cesta

Při nástřiku betonové směsi tzv. mokrou cestou je násypka stroje plněna předem namíchanou mokrou směsí v kvalitě a složení transportbetonu. Princip průchodu směsi strojem je v případě mokré technologie nástřiku shodný jako při nástřiku suchou cestou. Do stříkací trysky na konci dopravních hadic je místo záměsové vody přivedena hadice s aditivem pro urychlení tuhnutí betonu. Dodávka aditiva se provádí pomocí dávkovacího čerpadla DC 200.

VYRÁBĚNÉ MODELY

Torkretovací stroj SSB 05 je vyráběn ve čtyřech základních provedeních lišících se druhem pohonu a možností regulace výkonu.

Pohon stroje je řešen dvouotáčkovým elektromotorem nebo jednootáčkovým elektromotorem s frekvenčním měničem umožňujícím plynulou regulaci výkonu. Základní výkonová poloha stroje je dána velikostí dávkovacího bubnu.

Model Druh pohonu Regulace výkonu
DUO dvouotáčkový elektromotor  dvě výkonové polohy - přepínač
COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá - variátor
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenční měnič
COM-A vzduchová turbína plynulá

separator

technicka data

Технические данные

 Parametr     Nástřik suchou cestou   Nástřik mokrou cestou
 Obsah bubnu [l] 1,9 3,9 6,9 7,9
 Teoretický výkon *) [m3/h] 0,25 - 1,25 0,5 - 3,0 0,9 - 5,4 2,3 - 7,1
  Spotřeba vzduchu **)
– dopravní vzdálenost 40 m [m3/min]
3 - 5 10 - 15
 Tlak vzduchu max. [MPa] 0,5 - 0,6
 Výkon elektromotoru [kW] 3
 Připojení na elektrickou síť 3 × PEN 400 V
 Světlost dopravních hadic [mm] DN 25/32/40/50  DN 40/50
 Zrnitost materiálu max. [mm] 8 (DN 25/DN 32); 16 (DN 40/50) 4 – 8
 Vlhkost materiálu max. [%] 6 X
 Stupeň konzistence X S4
 Dopravní vzdálenost – horizontální [m]  max. 300 max. 40
 Dopravní vzdálenost – vertikální [m] max. 100 max. 5 - 10
 Přívod vody [mm] DN 20 X
 Přívod aditiv [mm] X DN 20
 Tlak vody na trysce min. [MPa] 0,3 X
Parametr SSB 05 (varianta COM-F)
Délka [mm] 1600
Šířka [mm] 750
Výška [mm] 1250
Hmotnost (bez příslušenství) ***)[kg] 450

 

*) Jedná se o teoretické hodnoty. Skutečný výkon je závislý na složení dopravované směsi, výkonu zdroje stlačeného vzduchu, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

**) Údaje o spotřebě vzduchu jsou pouze přibližné hodnoty a jsou závislé na momentálním výkonu stroje, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

***) Uvedená hmotnost je informativní a liší se v závislosti jednotlivých modelů a jejich vybavení.

separator

galerie

Фотогалерея

Přívod vzduchu
Přívod vzduchu
Přívod vzduchu
Přívod vzduchu
Automatické mazání
Automatické mazání
Čeřící zařízení
Čeřící zařízení
Připojení materiálové hadice
Připojení materiálové hadice
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
Manuální mazací lis
Manuální mazací lis
Zkosená násypka
Zkosená násypka
Standardní násypka
Standardní násypka
Vzduchový vibrátor
Vzduchový vibrátor

separator

aplikace

Практическая демонстрация

separator

Ke stazeni

Скачать

 

princip fungovani

Область использования