Meno*
Príjmenie*
Firma
E-mail*
Telefónne číslo
+421
  Preferujem komunikáciu
  Telefonicky
  Emailom
  Torkretovacie stroje
  Torkretovacie stroje
  Miešačky
  Miešačky
  Injektážna technika
  Injektážna technika
  Vrtná a zdvíhacia technika
  Vrtná a zdvíhacia technika
  Druh práce
  Zakladanie stavieb, zabezpečenie stien stavebných jám
  Sanácia betónových konštrukcií
  Výstavba tunelov, štôlní, kolektorov atď.
  Spevňovanie svahov, budov a oporných múrov
  Rekonštrukcia budov
  Striekanie žiarobetónu
  Banská činnosť
  Ostatné
  Typ striekania betónu
  suchá cesta
  mokrá cesta
  kombinované
  Mierna hmotnosť v t/m3
  Granulácia
  Zloženie zmesi
  Požadovaný praktický výkon
  Hrúbka striekanej vrstvy

  Požadovaná prepravná vzdialenosť materiálu (dĺžka prepravných hadíc)

  Vertikálny
  Horizontálny
  Poznámka k aplikácii (nepovinné)
  Odoslať dopyt
  Objem miešanej zmesi v jednej dávke
  Hmotnosť miešanej zmesi v jednej dávke
  Konzistencia
  Mokrá
  Suchá
  Vlhká
  Prašnosť
  Áno
  Nie
  Abrazivita
  Nízká
  Středná
  Vysoká
  Lepivosť
  Áno
  Nie
  Celkový prevádzkový čas stroja za deň
  Počet zapnutí/vypnutí stroja (počas dňa)
  Zloženie zmesi
  Poznámka k aplikácii (nepovinné)
  Odoslať dopyt
  Druh použitia
  Injektáž
  Omietanie
  Spárovanie
  Požadovaný výkon
  Prevádzkový tlak
  Zrnitosť materiálu
  Vybaveno miešačkou
  Áno
  Nie

  Požadovaná prepravná vzdialenosť materiálu (dĺžka prepravných hadíc)

  Vertikálne
  Horizontálne
  Poznámka k aplikácii (nepovinné)
  Odoslať dopyt
  Odoslať dopyt