Omietacie a injektážne vretenové čerpadlá sa používajú na omietanie (nanášanie), injektáž, dopravu a injektáž jemnozrnných mokrých zmesí, najmä jemných omietkových zmesí, injektážnych zmesí, náterov, tmelov, stierkových hmôt, izolačných sprejov atď. Omietacie a injektážne čerpadlá sa široko používajú nielen v stavebníctve, ale aj v hutníckom a zlievarenskom priemysle.

Ide o univerzálne stroje, ktorých podstatou je vreteno so skrutkovým dopravníkom. Oblasť ich použitia je daná zvoleným dopravným vretenom určujúcim maximálny dopravný výkon a tlak a zároveň výberom pracovného príslušenstva.

Vretenové čerpadlá s vyšším dopravným výkonom a nižším tlakom sa používajú najmä ako omietacie čerpadlá, zatiaľ čo čerpadlá s nižším výkonom, ale vyšším tlakom sa používajú najmä ako injektážne čerpadlá na injektáž menších zmesí. Vretenové čerpadlo je tiež vhodným prostriedkom na jednoduchú dopravu mokrej zmesi na určené miesto.

V rámci nášho sortimentu výrobkov ponúkame širokú škálu modelov s dopravným výkonom 6 - 120 l/min a tlakom 1,3 - 3,5 MPa.

Výkonnejšie čerpadlá na omietanie a injektáž (18-50 l/min) môžu byť vybavené aktivačným miešadlom alebo miešadlom s núteným obehom, ktoré umožňuje okamžité spracovanie namiešanej zmesi a zjednodušuje celý pracovný proces.

PREDNOSTI

  • jednoduchá konštrukcia stroja pre bezproblémovú prevádzku
  • univerzálnosť použitia stroja - jednoduchá výmena dopravného vretena za iný typ umožňuje použitie stroja na rôzne účely (omietanie, injektáž, škárovanie) a na dopravu rôznych typov zmesí
  • možnosť plynulej regulácie výkonu stroja (modely vybavené frekvenčným meničom)
  • modely vybavené miešadlom zaručujú rýchle a dokonalé premiešanie jednotlivých zložiek zmesi
  • možnosť prípravy a spracovania vlastných zmesí (modely vybavené miešačkou)
  • veľmi dobrá mobilita stroja umožňujúca flexibilné nasadenie
cover
cover
M250
 

 

separator

princip fungovani

Princíp fungovania

C 50 DUO

Vretenové omietacie a injektážne čerpadlá radu "C" (bez miešača) sa plnia tekutou, vopred namiešanou zmesou do vane, na dne ktorej je miešacie vreteno s lopatkami, ktoré dopravuje zmes smerom k výpustu, odkiaľ sa pomocou kovového šneku uloženého v gumovom puzdre tlačí ďalej do dopravných hadíc. V závislosti od požadovanej oblasti použitia sa na konci dopravných hadíc pripevní príslušné príslušenstvo - napr. omietacia dýza, injektážna alebo škárovacia ihla. Z dôvodu bezpečnosti obsluhy sa zmes privádza do čerpacieho zásobníka cez ochrannú mriežku alebo sito.

 

 

CM 20 COM-VV prípade série čerpadiel na omietky a injektáž "CM" a "CA" vybavených miešadlom s núteným obehom alebo aktivačným miešadlom je miešacia nádoba umiestnená priamo nad plniacou vaňou čerpadla, čo umožňuje spracovanie dokonale premiešanej zmesi bez nežiaduceho zdržania. Miešadlo sa naplní suchým materiálom, do ktorého sa pridá požadované množstvo vody. Zmiešaná kvapalná zmes sa potom vypúšťa do vane čerpadla otvorením vypúšťacieho segmentu v spodnej časti miešačky. Na zaistenie bezpečnosti obsluhy je miešačka vybavená koncovým spínačom, ktorý pri otvorení veka vypne motor. Stroje vybavené miešadlom s núteným obehom alebo aktivačným miešadlom sú vhodné najmä pre zmesi, ktoré sa musia pred použitím určitý čas miešať (aktivovať). Tento princíp umožňuje aj prípravu a spracovanie vlastnej zmesi (nie je potrebné používať vopred namiešané zmesi vo vreciach).

V závislosti od modelu sú injektážne a omietacie čerpadlá vybavené jedno- alebo dvojrýchlostným motorom. Modely vybavené jednorýchlostným motorom pracujú v jednej výkonovej polohe (verzia STANDARD) alebo umožňujú plynulú reguláciu výkonu prostredníctvom frekvenčného meniča (COM-F). Dvojrýchlostný motor dosahuje dve výkonové polohy voliteľné prostredníctvom prepínača (verzia DUO).

separator

technicka data

Technické údaje

Parameter C-6 Standard C-8 DUO C-8 COM-F C-18 COM-F C-20 Standard C-50 Standard C-20 COM-F C-50 COM-F C-120
Max. výkon [l/min] 6 12 12 18 20 50 20 50 120
Max. tlak [MPa] 1,3 1,3 1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,5
Max. veľkosť zrna [mm] 2 2 2 4 4 6 4 40 8
Max. prepravná vzdialenosť [m] 20 20 15 30 40 40 40 40 40
Príkon [kW] 1,5 1,5/1,9 1,5 2,2 3 5,5 3 5,5 7,5
Napätie [V] 400 400 230 400 400 400 400 400 400
Hmotnosť [kg] 58 70 90 98 150 230 200 290 288
Parameter CM-20 Standard CM-50 Standard CM-20  COM-F CM-50   COM-F CA-20   COM-F CA-40   COM-F
Max. výkon [l/min] 20 50 20 50 20 40
Max. tlak [MPa] 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Max. veľkosť zrna [mm] 4 6 4 6 2 2
Max. prepravná vzdialenosť [m] 40 40 40 40 40 40
Príkon [kW] 3 + 1,5 5,5 + 2,2 3 + 1,5 5,5 + 2,2 3 + 2,6/3 5,5 + 2,6/3
Napätie [V] *) 400 400 230 400 400 400
Hmotnosť [kg] 255 360 305 410 355 375
Objem [l] 65 100 65 100 65 100

*) Napájací systém: 3NPE~50Hz, 400V/TN-S

Pozn.:
C – označenie pre vretenové čerpadlo
A – aktivačný mixér
M – miešačka s núteným obehom (cyklónová miešačka)

Regulácia pohonu a výkonu:
STANDARD – jednorýchlostný motor - jedna výkonová poloha
DUO – dvojrýchlostný motor - dve polohy výkonu
COM-F – jednorýchlostný motor s plynulou reguláciou výkonu - frekvenčný menič

separator

galerie

Fotogaléria(rôzne modely)

separator

aplikace

Aplikácia

separator

Ke stazeni

Na stiahnutie

 

princip fungovani

Oblasti použitia