Striekací stroj na betón SSB 02 pracuje na princípe kontinuálneho dávkovacieho bubna vo forme rotora a je určený na striekanie betónu a žiaruvzdorných betónových zmesí za sucha aj za mokra. Je to najvýkonnejší model z radu striekacích strojov na betón SSB a je vhodný na stredne veľké až veľké práce. Používa sa najmä na spevňovanie povrchov na stavbách inžinierskych stavieb a pri výstavbe vodných diel, na spevňovanie tunelových klenieb a kolektorov pri výstavbe podzemných stavieb a na vykonávanie sanácie betónových konštrukcií.

SSB 02 je poháňaný buď dvojrýchlostným motorom s dvoma polohami výkonu bez možnosti ďalšej regulácie (verzia DUO), alebo jednorýchlostným elektromotorom s možnosťou plynulej regulácie výkonu (COM-F), alebo vzduchovou turbínou s možnosťou plynulej regulácie (COM-A). Stroj je štandardne vybavený centrálnym mazaním zabezpečujúcim mazanie všetkých trecích plôch. Samotný proces mazania prebieha buď ručným stlačením páky, alebo automaticky.

PREDNOSTI

  • univerzálna použiteľnosť stroja na striekanie suchého a mokrého betónu
  • jednoduchá obsluha a údržba stroja
  • plynulá regulácia výkonu (modely COM-F)
  • remeňový prevod, aby sa zabránilo poškodeniu pohonu v prípade nárazového zastavenia stroja
  • dlhá životnosť opotrebovávaných častí (tesnenia a opotrebovávané dosky) vďaka použitiu centrálneho mazania
  • robustná konštrukcia na prácu v náročných podmienkach
SSB 02 COM-F
SSB 02 COM-F
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO

 

separator

Working principle

Princíp fungovania

Torkretovací stroj série SSB 02 pracuje na princípe pneumatickej dopravy betónovej zmesi.

Suchá cesta

Suchá zmes, ktorá sa má postriekať alebo prepraviť, sa nasype do násypky stroja a odtiaľ priebežne plní valce kontinuálneho dávkovacieho bubna umiestneného pod násypkou. Na uľahčenie prechodu zmesi do dávkovacieho bubna je násypka stroja vybavená vzduchovým vibrátorom a čistiacim zariadením. Otáčavý pohyb dávkovacieho bubna poháňa zmes o 180° smerom k hornému prívodu tlakového vzduchu, ktorý ju vyfukuje z jednotlivých valcov dávkovacieho bubna smerom k dopravným hadiciam. Keď zmes prechádza cez dúchadlo do dopravných hadíc, do prúdu zmesi sa privádza dolnotlakový vzduch, ktorý napomáha plynulému toku materiálu v hadiciach. Na konci hadíc je namontovaná rozprašovacia dýza, do ktorej sa súčasne privádza zmiešavacia voda na zvlhčenie dopravovanej zmesi. Požadovaný stupeň zmáčania striekanej zmesi sa reguluje prívodným kohútom.

Mokrá cesta

Pri striekaní betónovej zmesi tzv. mokrým spôsobom sa zásobník stroja naplní vopred namiešanou mokrou zmesou v kvalite a zložení transportbetónu. Princíp prechodu zmesi cez stroj je v prípade technológie mokrého striekania rovnaký ako v prípade suchého striekania. Namiesto vody na miešanie sa do striekacej dýzy na konci dopravných hadíc privádza hadica s prísadou na urýchlenie tuhnutia betónu. Prísada sa dodáva pomocou dávkovacieho čerpadla DC 200.

VYRÁBANÉ MODELY

Torkretovací stroj SSB 02 sa vyrába v troch základných verziách, ktoré sa líšia typom pohonu a možnosťou regulácie výkonu.

Stroj poháňa dvojrýchlostný elektromotor alebo jednorýchlostný elektromotor s frekvenčným meničom, ktorý umožňuje plynulú reguláciu výkonu. Základná výkonová poloha stroja je určená veľkosťou dávkovacieho bubna.

Model Druh pohonu Regulácia výkonu
DUO dvouotáčkový elektromotor dve výkonové polohy - prepínač
COM-F jednorýchlostný elektromotor kontinuálne - frekvenčný menič
COM-A vzduchová turbína kontinuálne

separator

Technical data

Technické údaje

 Parameter     Malý buben  Velký buben
 Objem bubna [l] 13,5 21,9
 Teoretický výkon *) [m3/h] 2 - 10 3 - 16
Spotreba vzduchu na prepravnú vzdialenosť 40 m [m3/min] 6 - 8 8 - 14
  Tlak vzduchu [Mpa] 0,5 - 0,6
  Výkon elektromotoru [kW] 4,5 / 6,5 ; 7,5
 Pripojenie k elektrickej sieti [V] 3 × PEN 400 V
 Priemer dopravných hadíc [mm] DN 50, 60 DN 60, 65
 Zrnitosť prepravovaného materiálu [mm] 16 20
 Maximálna vlhkosť materiálu [%] (suchá cesta) 6
 Prepravná vzdialenosť horizontálne (suchá/mokrá cesta) [m] 250 / 40
  Prepravná vzdialenosť vertikálne (suchá/mokrá cesta) [m] 100 / 15
  Prívod vody [mm] DN 20
 Tlak vody na dýze min. [MPa] 0,3

ROZMERY A HMOTNOSTI

Parameter SSB 02
Dĺžka [mm] 1620
Šírka [mm] 990
Výška [mm] 1480
Hmotnosť (bez príslušenstva) ***) [kg] 950

 

*) Ide o teoretické hodnoty. Skutočný výkon závisí od zloženia prepravovanej zmesi, výkonu zdroja stlačeného vzduchu, prepravnej vzdialenosti a priemeru prepravných hadíc.

**) Údaje o spotrebe vzduchu sú len približné hodnoty a závisia od aktuálneho výkonu stroja, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

***) Hmotnosti sú len informatívne a líšia sa v závislosti od stroja.

separator

Photogallery

Fotogaléria (rôzne modely)

separator

Practical demonstration

Aplikácia

separator

Download

Na stiahnutie

 

Fields of application

Oblasti použitia