Stroje na striekanie betónu radu „SSB 14 a SSB 24“ (torkretovacie stroje) sú určené na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí tzv. suchou cestou, pri ktorom dochádza k zvlhčeniu dopravovanej zmesi až v okamihu jej nástreku. Hlavnou prednosťou tejto technológie striekania betónu je predovšetkým vysoká výtoková rýchlosť materiálu z dýzy (až 30 m/s), ktorá umožňuje dokonalé zhutnenie betónovej zmesi a tým aj vysokú pevnosť nastriekaného betónu. Významnou výhodou je tiež veľká dopravná vzdialenosť umožňujúca aplikáciu betónovej zmesi na ťažko prístupných miestach (až 300 m horizontálne a 100 m vertikálne).

Torkretovacie stroje radu „SSB 14 a SSB 24“ sa využívajú predovšetkým na spevňovanie povrchov na inžinierskych stavbách a pri výstavbe vodných diel, na vystužovanie klenieb tunelov a kolektorov v podzemnom staviteľstve a na vykonávanie sanácií betónových konštrukcií. Ďalšou významnou oblasťou ich využitia je nástrek žiaruvzdorných materiálov v hutníckom a chemickom priemysle. Torkretovacie stroje je možné taktiež používať na dopravu sypkých hmôt v sklárňach a železiarňach.

PREDNOSTI

  • jednoduchá manipulácia pri práci vďaka nízkej hmotnosti stroja
  • plynulá regulácia výkonu (vyhotovenie STANDARD a COM)
  • remeňový prevod zabraňujúci poškodeniu pohonu v prípade rázovitého zastavenia stroja
  • diaľkové ovládanie umožňujúce reguláciu výkonu obsluhou pri dýze (vyhotovenie COM-F)
  • rýchle a jednoduché ukončenie prevádzky bez náročného čistenia stroja
  • možnosť dopravy betónu na veľké vzdialenosti a neprístupné miesta (horizontálne až 300 m, vertikálne až 100 m)
  • dlhá životnosť opotrebovávaných dielov (tesniacej dosky a dávkovacieho bubna) vďaka použitiu centrálneho mazania
  • nízke prevádzkové náklady
cover
 
  

separator

princip fungovani

Princíp fungovania

Stroje na striekanie betónu SSB fungujú na princípe pneumatickej dopravy. Suchá zmes (prirodzená vlhkosť dopravovanej zmesi môže byť max. 7 %) určená na striekanie alebo dopravu sa sype do násypky stroja a plynule zapĺňa kapsy jednostranného dávkovacieho bubna uloženého pod násypníkom stroja. Pre ľahšiu dopravu zmesi do dávkovacieho bubna je stroj vybavený vibrátorom a čeriacim zariadením. Rotačným pohybom dávkovacieho bubna je zmes unášaná k vyfukovaču, odkiaľ je vyfukovaná prúdom tlakového vzduchu do dopravných hadíc. Na ich konci je namontovaná striekacia dýza, do ktorej je súčasne privádzaná zámesová voda a dochádza tu k vlhčeniu dopravovanej zmesi. Požadované vlhčenie striekanej zmesi je regulované prívodným kohútikom. Pohon dávkovacieho bubna je alternatívne riešený elektromotorom alebo vzduchovým motorom.

Torkretovacie stroje poháňané elektromotorom sú určené iba na prácu v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu metánu. Pre práce v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu metánu je nutné použiť stroj na striekanie betónu vo vyhotovení so vzduchovým motorom. Stroj je možné plniť ako manuálne, tak pomocou špeciálnych mechanizmov (napr. pásový dopravník, silo). Pre zjednodušenie manipulácie pri použití vrecovaných zmesí je násypka stroja vybavená nadstavcom so sitom a pílou na rezanie vriec. V základnom vyhotovení je stroj štandardne vybavený manuálnym mazacím lisom, ktorým sú primazávané oterové plochy tesniacej dosky a dávkovacieho bubna, čo vedie k predĺženiu životnosti týchto dielov. Alternatívne je možné každý stroj na striekanie betónu vybaviť automatickým centrálnym mazaním, ktoré premazáva vymedzené miesta v presnom množstve a periodicite a eliminuje tak možnosť vzniku porúch spôsobených ľudským faktorom.

VYRÁBANÉ MODELY

Striekací stroj SSB 14 je k dispozícii v troch základných verziách, ktoré sa líšia typom pohonu a možnosťou regulácie výkonu.

Pohon stroja s redukciou krútiaceho momentu je riešený dvojotáčkovým elektromotorom alebo jednootáčkovým elektromotorom s frekvenčným meničom, ktorý umožňuje plynulú reguláciu výkonu. Základná výkonová poloha stroja je určená veľkosťou dávkovacieho bubna.

Model Druh pohonu Regulácia výkonu
STANDARD jednootáčkový elektromotor plynulá – variátorová remenica
DUO dvojotáčkový elektromotor dve výkonové polohy – prepínač
COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá – variátor
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenčný menič
COM-A vzduchová turbína plynulá

separator

technicka data

Technické údaje - Torkretovací stroje SSB 14

Parametr SSB 14
Výkon *) [m3/h] 0,5 - 3
Spotreba vzduchu pri dopravnej vzdialenosti 40 m **) [m3/min] 2 - 5
Tlak vzduchu [Mpa] 0,5 - 0,6
Výkon elektromotora [kW] 1,5;1,35 / 1,87
Pripojenie na elektrickú sieť [v] 3× PEN 400 V
Svetlosť dopravných hadíc [mm] DN = 25,32,40,50
Zrnitosť doprav. materiálu [mm]

max. 16 pro DN 40,50

max. 8 pro DN 25,32

Dopravná vzdialenosť horizontálna [m] max. 300  
Dopravná vzdialenosť vertikálna [m] max. 100

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Parametr SSB 14
Dĺžka [mm] 1000
Šírka [mm] 780
Výška [mm] 980
Hmotnosť (bez príslušenstva) ***) [kg] 300

*) Ide o teoretické hodnoty. Skutočný výkon je závislý od zloženia dopravovanej zmesi, výkonu zdroja stlačeného vzduchu, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

**) Údaje o spotrebe vzduchu sú iba približné hodnoty a sú závislé od momentálneho výkonu stroja, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

***) Hmotnosti sú len informatívne a líšia sa v závislosti od stroja.

separator

galerie

Fotogaléria (rôzne verzie)

separator

aplikace

Aplikácia

separator

Ke stazeni

Na stiahnutie

 

princip fungovani

Oblasti použitia