Stroje na striekanie betónu radu „SSB 14 a SSB 24“ (torkretovacie stroje) sú určené na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí tzv. suchou cestou, pri ktorom dochádza k zvlhčeniu dopravovanej zmesi až v okamihu jej nástreku. Hlavnou prednosťou tejto technológie striekania betónu je predovšetkým vysoká výtoková rýchlosť materiálu z dýzy (až 30 m/s), ktorá umožňuje dokonalé zhutnenie betónovej zmesi a tým aj vysokú pevnosť nastriekaného betónu. Významnou výhodou je tiež veľká dopravná vzdialenosť umožňujúca aplikáciu betónovej zmesi na ťažko prístupných miestach (až 300 m horizontálne a 100 m vertikálne).

Torkretovacie stroje radu „SSB 14 a SSB 24“ sa využívajú predovšetkým na spevňovanie povrchov na inžinierskych stavbách a pri výstavbe vodných diel, na vystužovanie klenieb tunelov a kolektorov v podzemnom staviteľstve a na vykonávanie sanácií betónových konštrukcií. Ďalšou významnou oblasťou ich využitia je nástrek žiaruvzdorných materiálov v hutníckom a chemickom priemysle. Torkretovacie stroje je možné taktiež používať na dopravu sypkých hmôt v sklárňach a železiarňach.

PREDNOSTI

  • jednoduchá manipulácia pri práci vďaka nízkej hmotnosti stroja
  • plynulá regulácia výkonu (vyhotovenie STANDARD a COM)
  • remeňový prevod zabraňujúci poškodeniu pohonu v prípade rázovitého zastavenia stroja
  • diaľkové ovládanie umožňujúce reguláciu výkonu obsluhou pri dýze (vyhotovenie COM-F)
  • rýchle a jednoduché ukončenie prevádzky bez náročného čistenia stroja
  • možnosť dopravy betónu na veľké vzdialenosti a neprístupné miesta (horizontálne až 300 m, vertikálne až 100 m)
  • dlhá životnosť opotrebovávaných dielov (tesniacej dosky a dávkovacieho bubna) vďaka použitiu centrálneho mazania
  • nízke prevádzkové náklady
cover
 

separator

princip fungovani

Princíp fungovania

Striekacie stroje na betón SSB pracujú na princípe pneumatickej dopravy. Suchá zmes (prirodzená vlhkosť dopravovanej zmesi môže byť až 7 %), ktorá sa má nastriekať alebo dopraviť, sa nasype do násypky stroja a priebežne plní vrecká jednostranného dávkovacieho bubna umiestneného pod násypkou stroja. Na uľahčenie dopravy zmesi do dávkovacieho bubna je stroj vybavený vibrátorom a čistiacim zariadením. Otáčavý pohyb dávkovacieho bubna prenáša zmes k dúchadlu, odkiaľ sa prúd tlakového vzduchu vháňa do dopravných hadíc. Na konci týchto hadíc je namontovaná rozprašovacia dýza, do ktorej sa súčasne privádza miešacia voda a zvlhčuje dopravovanú zmes. Požadované zvlhčenie striekanej zmesi sa reguluje prívodným kohútom. Dávkovací bubon je alternatívne poháňaný elektromotorom alebo vzduchovým motorom.

Zariadenia na spaľovanie horčíka poháňané elektromotorom sú navrhnuté tak, aby pracovali len v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu metánu. Na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu metánu sa musí použiť vzduchom poháňaný stroj na striekanie betónu. Stroj sa môže plniť buď ručne, alebo pomocou špeciálnych mechanizmov (napr. dopravný pás, silo). Na zjednodušenie manipulácie pri použití vrecovaných zmesí je násypka stroja vybavená sitovým nadstavcom a pílou na rezanie vriec. V základnej verzii je stroj štandardne vybavený ručným mazacím lisom, ktorým sa mažú oterové plochy tesniacej dosky a dávkovacieho bubna, čo vedie k predĺženiu životnosti týchto častí. Alternatívne môže byť každý stroj na striekanie betónu vybavený automatickým centrálnym mazacím systémom, ktorý maže definované plochy v presných množstvách a intervaloch, čím sa eliminuje možnosť porúch spôsobených ľudským faktorom.

VYRÁBANÉ MODELY

SSB 24 striekací stroj na betón sa vyrába v piatich základných verziách, ktoré sa líšia typom pohonu a možnosťou regulácie výkonu.

Stroj poháňa dvojrýchlostný elektromotor alebo jednorýchlostný elektromotor s frekvenčným meničom, ktorý umožňuje plynulú reguláciu výkonu. Základná výkonová poloha stroja je určená veľkosťou dávkovacieho bubna.

Model Druh pohonu Regulácia výkonu
STANDARD jednorýchlostný elektromotor jedna pozícia výkonu
DUO dvouotáčkový elektromotor  dve výkonové polohy - prepínač
COM-V jednorýchlostný elektromotor kontinuálne - variátor
COM-F jednorýchlostný elektromotor kontinuálne - frekvenčný menič
COM-A vzduchová turbína kontinuálne

separator

technicka data

Technické údaje

Parameter SSB 24
Výkon *) [m3/h] 4 - 6
Spotreba vzduchu na prepravnú vzdialenosť 40 m **) [m3/min] 6 - 8
Tlak vzduchu [Mpa] 0,5 - 0,6
Výkon elektromotoru [kW] 2,2;1,87 / 2,6
Pripojenie k elektrickej sieti [V] 3× PEN 400 V
Priemer dopravných hadíc [mm] DN = 50
Zrnitosť prepravovaného materiálu [mm] max. 16
Prepravná vzdialenosť horizontálne [m] max. 300  
Prepravná vzdialenosť vertikálne [m] max. 100

ROZMERY A HMOTNOSTI

Parameter SSB 24
Dĺžka [mm] 1010
Šírka [mm] 780
Výška [mm] 980
Hmotnosť (bez príslušenstva) ***) [kg] 350

*) Ide o teoretické hodnoty. Skutočný výkon závisí od zloženia prepravovanej zmesi, výkonu zdroja stlačeného vzduchu, prepravnej vzdialenosti a priemeru prepravných hadíc.

**) Údaje o spotrebe vzduchu sú len približné hodnoty a závisia od aktuálneho výkonu stroja, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

***) Hmotnosti sú len informatívne a líšia sa v závislosti od stroja.

separator

galerie

Fotogaléria(rôzne verzie)

separator

aplikace

Aplikácia

separator

Ke stazeni

Na stiahnutie

 

princip fungovani

Oblasti použitia