Striekacie stroje radu TTS sú určené na striekanie betónových a žiaruvzdorných betónových zmesí tzv. suchým spôsobom, pri ktorom dochádza k zmáčaniu prepravovanej zmesi až v okamihu striekania. Hlavnou výhodou tejto technológie je vysoká rýchlosť výtoku materiálu z trysky (až 30 m/s), ktorá umožňuje dokonalé zhutnenie betónovej zmesi, a tým aj vysokú pevnosť striekaného betónu.

Torkretovacie stroje TTS sa používajú najmä v hutníckom a zlievarenskom priemysle na striekanie výmuroviek oceľových pecí, panví, kotlov, koksárenských batérií a iných agregátov torkretačnými zmesami.

Vďaka špeciálnej konštrukcii ich možno striekať za studena aj za tepla.

TTS sa môže používať aj ako tryskacie zariadenie na otryskávanie betónových, železobetónových a kamenných povrchov.

PREDNOSTI

  • využívanie iba energie stlačeného vzduchu
  • dlhá životnosť stroja - žiadne rotujúce alebo inak pohyblivé časti
  • robustná konštrukcia vyžadujúca len minimálnu údržbu
  • jednoduché a ľahké ovládanie stroja
  • rýchle a jednoduché vypnutie bez náročného čistenia stroja
  • plynulá regulácia výkonu
  • rám vybavený kolieskami na jednoduchú prepravu na miesto použitia
  • nízke náklady na prevádzku a údržbu
TTS 600
TTS 600
TTS 600
TTS 600
TTS 400
TTS 400
TTS 800
TTS 800
TTS 200
TTS 200

 

separator

Working principle

Princíp fungovania

Striekacie stroje radu TTS pracujú na princípe pneumatickej dopravy - ich základom je tlaková nádoba, z ktorej je suchá zmes tlakom vzduchu vytláčaná do dopravných hadíc alebo potrubia (v prípade vysokých teplôt) a dopravovaná k striekacej tryske na miesto striekania zmesi. Zvlhčovanie dopravovanej zmesi prebieha v striekacej dýze, do ktorej sa samostatnou hadicou privádza voda (alebo voda s urýchľovačom tuhnutia). Túto dýzu obsluhuje jeden z operátorov stroja.

Stroj sa plní suchou zmesou zo zásobníka vybaveného sitom a trhacím hrebeňom. Plnenie tlakovej nádoby sa vykonáva pomocou uzatváracieho zvonu pod násypkou, ktorý sa ovláda z miesta obsluhy stroja.

Výstup stroja možno ovládať ručne pomocou ovládacej páky, ktorou sa reguluje množstvo zmesi smerujúcej do dopravných hadíc.

Torkretovací stroj pracuje v pracovních cyklech určených časem, za který je směs z nádoby vytlačena a časem, za který je znovu naplněna torkretovací směsí. Obsah tlakové nádoby činí 400, 600 nebo 800 litrů v závislosti na modelu torkretovacího stroje.

Stroj okrem zdroja tlakového vzduchu nevyžaduje žiadne iné zdroje energie.

separator

Technical data

Technické údaje

Parameter TTS-300 TTS-400 TTS-600 TTS-800
Objem tlakovej nádoby [l] 300 400 600 800
Max. výkon [m3/h] 3
Zrnitosť prepravovaného materiálu [mm] 5
Prepravná vzdialenosť horizontálne – vertikalne [m] 20
Prepravná vzdialenosť - horizontálne [m] 50
Max. tlak vzduchu [Mpa] 0,6
Spotreba vzduchu [m3/min] 5
Maximálna vlhkosť zmesi [%] 4
Priemer prepravných hadíc [mm] DN = 32, 40, 50

ROZMERY A HMOTNOSTI

Parameter TTS-300 TTS-400 TTS-600 TTS-800
Dĺžka [mm] 1640 1630 1830 2030
Šírka [mm] 1060 1080 1080 1280
Výška [mm] 1820 2150 2470 2800
Hmotnosť (bez príslušenstva) [kg] 632 710 765 835

separator

Photogallery

Fotogaléria (rôzne modely)

separator

Practical demonstration

Aplikácia

separator

Download

Na stiahnutie

 

Fields of application

Oblasti použitia