VRTNÁ TECHNIKA 

VL-01 / VS-1 je určený na vŕtanie krátkych otvorov s priemerom do 50 mm a maximálnou dĺžkou 12 m. Súprava je vhodná na vŕtanie vrtov na následné trhacie práce alebo použitie kotviacej techniky v podzemnej výstavbe, banskom priemysle, pri sanácii betónových konštrukcií atď. V závislosti od typu aplikácie a prostredia sa vrtná súprava VL-01 môže používať buď samostatne, alebo v zostave VS-1 s rozperným stĺpom.

 

ZDVÍHACIA TECHNIKA

Otočný výložníkový žeriav OVJ 75 je určený na zdvih a premiestnenie bremien pri hĺbení jám a šachiet a pri razení a budovaní podzemných stavieb. Maximálna nosnosť žeriavu je 2 500 kg pri dĺžke vyloženia 3 m, resp. 1 500 kg pri dĺžke vyloženia 5 m. Pre prevádzku žeriavu je nutný iba zdroj elektrického prúdu.