Stříkaný beton pro provedení reprofilace sanované betonové vrstvy

separator

separator

Provádění vývrtů do betonových konstrukcí za účelem zpevnění následnou nízkotlakou cementovou zálivkou

separator

separator

Nízkotlaká cementová zpevňující injektáž

separator

separator

Nízkotlaká hydroizolační injektáž směsi na bázi cementu a krystalizační složky

separator

separator

Spárování cementovou maltou

separator

separator

Příprava sanačních malt

separator

separator

Aplikace betonu a sanačních malt metodou omítání

separator

separator

You could be also interested in...