Oblasti využitia

Zakladanie stavieb

Sanácia betónových konštrukcií

Podzemné staviteľstvo

Žiarotechnika

Bytová a priemyselná výstavba

Priemyselná výroba prefabrikátov

Profil spoločnosti

Spoločnosť FILAMOS, s. r. o. je strojárenská firma s dlhoročnou tradíciou nadväzujúcou na výrobný program firiem ZDM-ORTAS Příbram a VZUP Kamenná. Hlavným predmetom našej činnosti je výroba a vývoj špecifických stavebných a banských strojov.

Počiatky výroby týchto strojov siahajú až do 60. rokov minulého storočia, keď boli na Příbramsku objavené veľké ložiská uránovej rudy. Ťažbu uránu bolo nutné technologicky zaistiť, a preto tu bolo vytvorené špecializované vývojové pracovisko – vývojová základňa uránového priemyslu (VZUP) a výrobný závod – závod banskej mechanizácie (ZDM, neskôr ORTAS). Od tohto okamihu sa začala písať bohatá história tunajšieho vývoja a výroby banských a stavebných strojov, v ktorej s úspechom pokračujeme a ďalej ju rozvíjame.