Име*
Фамилия*
Фирма
Имейл*
Телефон
+359
  Предпочитам
  Телефон:
  Имейл
  Машини за пръскане на бетон
  Машини за пръскане на бетон
  Бетонобъркачки с принудително действие
  Бетонобъркачки с принудително действие
  технология на пробиване
  технология на пробиване
  технология на пробиване
  технология на пробиване
  Вид употреба
  Foundation engineering, foundation pit wall support
  Concrete structure maintenance and repair
  Construction of tunnels, adits, crawlways, etc.
  Slope stabilization, construction of abutment walls
  Reconstruction of buildings
  Spraying of refractory concrete
  Mining activities
  Other
  Метод на пръскане
  сух метод
  мокър метод
  комбиниран метод

  Измерителна маса
  Гранулация
  Състав на сместа (описание)
  Желана практическа мощност
  Дебелина на пръскания слой

  Желано разстояние на подаване на материала (дължина на маркучите за подаване)

  вертикално
  хоризонтално
  Повече информация (доброволно)
  Изпрати запитване
  Обем разбърквана смес в една доза
  Маса разбърквана смес в една доза
  Конзистенция
  мокра
  суха
  влажна
  Прашност
  да
  не
  Абразивност
  ниска
  средна
  висока
  Лепкавост
  да
  не
  Общ брой часове на действие на машината на ден
  Брой включвания/изключвания (за ден)
  Състав на сместа (колкото се може по-подробно опишете състава на сместа, евентуално начина на приготвяне)
  Допълнителна информация (по избор)
  Изпрати запитване
  Вид употреба
  инжектиране
  измазване
  пропарване
  Желана мощност
  Желано мин. налягане
  Максимален размер на зърната
  Оборудване с бъркачка
  да
  не

  Желано разстояние на подаване на материала (дължина на маркучите за подаване)

  вертикално
  хоризонтално
  Допълнителна информация (по избор)
  Изпрати запитване
  Изпрати запитване