Půjčovna a servis   |   Kariéra   |   Zastoupení   |  Kontakt

Vrtací souprava (vrtací sloup) VS-1 je určena k provádění krátkých vrtů o průměru do 50 mm a maximální délce 12 m. Souprava je vhodná k provádění vrtů pro následné trhací práce příp. aplikaci kotvící techniky v podzemním stavitelství, důlním průmyslu, při sanacích betonových konstrukcí apod.

Díky svým rozměrům je vrtací sloup vhodný i pro použití v malých, hůře přístupných prostorách.

PŘEDNOSTI

  • snadná manipulace
  • robustní konstrukce umožňující práci v náročných podmínkách

 

separator

princip fungovani

Princip fungování

Vrtací souprava se skládá z rozpěrného sloupu, na němž je napříč upevněna lafeta pro vedení vrtacího kladiva. Pro usnadnění manipulace je vybavena dvoukolovým podvozkem. V zadní části lafety je umístěn ovladač, do něhož je soustředěna převážná část ovládacích prvků.

Rozpěrný sloup vrtací soupravy je tvořen pneuválcem se zdvojenou účinnou plochou ve směru vysouvání pístnice. Na rozpěrném pneuválci je nasunut posuvný jednočinný pneumatický válec, po němž na ozubeném hřebenu pojíždí objímka s konzolou pro uchycení lafety.

Vrtací lafeta je tvořena do série propojenou soustavou dvou pneuválců. Hlavní pneuválec tvoří zároveň těleso lafety, po jehož horní straně pojíždí vrtací kladivo. Pomocný pneuválec situovaný na boku lafety způsobuje požadovaný podélný posuv lafety ve směru vrtání. Lafetu je možno na konzole sklopit v libovolném úhlu.

Ovládací panel vrtací soupravy umožňuje soustředěné ovládání všech jejích pracovních funkcí. Vrtací souprava je koncipována pro obsluhu jedním pracovníkem.

Přívod vzduchu k rozpěrnému pneuválci je vybaven bezpečnostním zpětným ventilem, který zabezpečí rozepřený sloup proti uvolnění v případě náhlého přerušení dodávky stlačeného vzduchu.

Doporučeným typem vrtacího kladiva je kladivo VKS-29 dodávané výrobcem.

separator

technicka data

Technická data

Parametr VS-1
Provozní tlak vzduchu [MPa] 0,4 - 0,6
Spotřeba vzduchu [m3/min] 4
Rozsah rozepření sloupu (s využitím sady opěrných hrotů) [mm] 1710 - 3560
Celkový zdvih vrtacího kladiva [mm] 2240
Max. přítlak na vrtací kladivo [N] 1450
Přívod vzduchu DN 25
Výška zasunutého rozpěrného sloupu [mm] 1710
Celková délka lafety [mm] 2420
Hmotnost soupravy [kg] 180
Zdvih rozpěrného pneuválce [mm] 1150
Max. přítlačná síla rozpěrného pneuválce [N] 2740
Rozsah výšky horizontálních ustavení osy vrtu [mm] 645 - 2795
Posun kladiva po lafetě [mm] 1515
Podélný posuv lafety vůči rozpěrnému sloupu [mm] 725

separator

galerie

Galerie

separator

aplikace

Aplikace

separator

Ke stazeni

Ke stažení

 

Oblasti použití

Oblasti použití