Půjčovna a servis   |   Kariéra   |   Zastoupení   |  Kontakt

Stroje na stříkání betonu řady SSB 14 a SSB 24 (torkretovací stroje) jsou určeny pro nástřik betonových a žárobetonových směsí tzv. suchou cestou, při němž dochází ke zvlhčení dopravované směsi až v okamžiku jejího nástřiku. Hlavní předností této technologie stříkání betonu je především vysoká výtoková rychlost materiálu z trysky (až 30 m/s), která umožňuje dokonalé zhutnění betonové směsi a tím i vysokou pevnost nastříkaného betonu. Významnou výhodou je též velká dopravní vzdálenost umožňující aplikaci betonové směsi na těžko přístupných místech (až 300 m horizontálně a 100 m vertikálně).

Torkretovací stroje řady SSB 14 a SSB 24 se využívají především ke zpevňování povrchů na inženýrských stavbách a při výstavbě vodních děl, k vyztužování kleneb tunelů a kolektorů v podzemním stavitelství a k provádění sanací betonových konstrukcí. Další významnou oblastí jejich využití je nástřik žáruvzdorných materiálů v hutním a chemickém průmyslu. Torkretovací stroje lze také používat pro dopravu sypkých hmot ve sklárnách a železárnách.

PŘEDNOSTI

  • snadná manipulace při práci díky nízké hmotnostiv torkretovacího stroje
  • torkretovací stroje s plynulou regulací výkonu (provedení STANDARD a COM)
  • řemenový převod zabraňující poškození pohonu v případě rázovitého zastavení stroje
  • dálkové ovládání umožňující regulaci výkonu obsluhou u trysky (provedení COM-F)
  • rychlé a jednoduché ukončení provozu bez náročného čištění stroje
  • možnost dopravy betonu na velké vzdálenosti a nepřístupná místa (horizontálně až 300 m, vertikálně až 100 m)
  • dlouhá životnost opotřebovávaných dílů (těsnící desky a dávkovacího bubnu) díky použití centrálního mazání
  • nízké provozní náklady
cover
 
  

separator

princip fungovani

Princip fungování

Torkretovací stroje na stříkání betonu SSB fungují na principu pneumatické dopravy. Suchá směs (přirozená vlhkost dopravované směsi může být max. 7 %) určená ke stříkání nebo dopravě se sype do násypky stroje a plynule zaplňuje kapsy jednostranného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou stroje. Pro snazší dopravu směsi do dávkovacího bubnu je stroj vybaven vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena k vyfukovači, odkud je vyfukována proudem tlakového vzduchu do dopravních hadic. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadované vlhčení stříkané směsi je regulováno přívodním kohoutem. Pohon dávkovacího bubnu je alternativně řešen elektromotorem nebo vzduchovým motorem.

Torkretovací stroje poháněné elektromotorem jsou určeny pouze pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu. Pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu je nutno použít stroj na stříkání betonu v provedení se vzduchovým motorem. Stroj je možno plnit jak manuálně, tak s pomocí speciálních mechanismů (např. pásový dopravník, silo). Pro zjednodušení manipulace při použití pytlovaných směsí je násypka torkretovacího stroje opatřena nástavcem se sítem a pilou na řezání pytlů. V základním provedení je stroj standardně vybaven manuálním mazacím lisem, kterým jsou přimazávány otěrové plochy těsnící desky a dávkovacího bubnu, což vede k prodloužení životnosti těchto dílů. Alternativně lze každý stroj na stříkání betonu vybavit automatickým centrálním mazáním, které promazává vymezená místa v přesném množství a periodicitě a eliminuje tak možnost vzniku poruch způsobených lidským faktorem.

VYRÁBĚNÉ MODELY

Torkretovací stroje na stříkání betonu SSB 14 je vyráběn ve třech základních provedeních lišících se druhem pohonu a možností regulace výkonu.

Pohon torkretovacího stroje je řešen dvouotáčkovým elektromotorem nebo jednootáčkovým elektromotorem s frekvenčním měničem umožňujícím plynulou regulaci výkonu. Základní výkonová poloha stroje je dána velikostí dávkovacího bubnu.

Model Druh pohonu Regulace výkonu
STANDARD jednootáčkový elektromotor plynulá (11-15 ot.) - řemenice
DUO dvouotáčkový elektromotor  dvě výkonové polohy - přepínač
COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá - variátor
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenční měnič
COM-A vzduchová turbína plynulá

separator

technicka data

Technická data - Torkretovací stroje SSB 14

Parametr SSB 14
Výkon *) [m3/h] 0,5 - 3
Spotřeba vzduchu při dopravní vzdálenosti 40 m **) [m3/min] 2 - 5
Tlak vzduchu [Mpa] 0,5 - 0,6
Výkon elektromotoru [kW] 1,5;1,35 / 1,87
Připojení na elektrickou síť [v] 3× PEN 400 V
Světlost dopravních hadic [mm] DN = 25,32,40,50
Zrnitost doprav. materiálu [mm]

max. 16 pro DN 40,50

max. 8 pro DN 25,32

Dopravní vzdálenost horizontální [m] max. 300  
Dopravní vzdálenost vertikální [m] max. 100

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Parametr SSB 14
Délka [mm] 1000
Šířka [mm] 780
Výška [mm] 980
Hmotnost (bez příslušenství) ***) [kg] 300

*) Jedná se o teoretické hodnoty. Skutečný výkon je závislý na složení dopravované směsi, výkonu zdroje stlačeného vzduchu, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

**) Údaje o spotřebě vzduchu jsou pouze přibližné hodnoty a jsou závislé na momentálním výkonu stroje, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

***) Hmotnosti jsou pouze informativní a liší se u jednotlivých provedení daného stroje.

separator

galerie

Galerie (různá provedení)

separator

aplikace

Aplikace

separator

Ke stazeni

Ke stažení

 

princip fungovani

Oblasti použití