Půjčovna a servis   |   Kariéra   |   Zastoupení   |  Kontakt

Torkretovací stroj na stříkání betonu SSB 02 pracuje na principu průběžného dávkovacího bubnu ve formě rotoru a je určen pro nástřik betonových a žárobetonových směsí suchou i mokrou cestou. Jedná se o nejvýkonnější model z řady strojů na stříkání betonu SSB a je vhodný pro práce středního a velkého rozsahu. Využívá se především ke zpevňování povrchů na inženýrských stavbách a při výstavbě vodních děl, k vyztužování kleneb tunelů a kolektorů v podzemním stavitelství a k provádění sanací betonových konstrukcí.

Torkretovací stroj SSB 02 je poháněn buď dvouotáčkovým motorem se dvěma výkonovými polohami bez možnosti další regulace (verze DUO), nebo jednootáčkovým elektromotorem s možností plynulé regulace výkonu (COM-F), případně vzduchovou turbínou s možností plynulé regulace (COM-A). Standardně je stroj vybaven centrálním mazáním zajišťujícím mazání všech otěrových ploch. Samotný proces mazání je řešen buď manuálním pákovým lisem, nebo automaticky.

PŘEDNOSTI

  • univerzální použitelnost stroje pro nástřik betonu suchou i mokrou cestou
  • snadná obsluha a údržba stroje
  • plynulá regulace výkonu (modely COM-F)
  • řemenový převod zabraňující poškození pohonu v případě rázovitého zastavení stroje
  • dlouhá životnost opotřebovávaných dílů (těsnících a otěrových desek) díky použití centrálního mazání
  • robustní konstrukce umožňující práci v náročných podmínkách
SSB 02 COM-F
SSB 02 COM-F
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO
SSB 02 DUO

 

separator

princip fungovani

Princip fungování

Stroj na stříkání betonu řady SSB 02 funguje na principu pneumatické dopravy betonové směsi.

Suchá cesta

Suchá směs určená k nástřiku nebo dopravě se sype do násypky stroje a odtud plynule zaplňuje válce průběžného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou. Pro snazší průchod směsi do dávkovacího bubnu je násypka stroje vybavena vzduchovým vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena o 180۫ směrem k přívodu horního tlakového vzduchu, kterým je vyfukována z jednotlivých válců dávkovacího bubnu směrem do dopravních hadic. Při průchodu směsi vyfukovačem do dopravních hadic je k proudu směsi přiveden dolní tlakový vzduch napomáhající plynulému toku materiálu v hadicích. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadovaná míra vlhčení stříkané směsi je regulována přívodním kohoutem.

Mokrá cesta

Při nástřiku betonové směsi tzv. mokrou cestou je násypka stroje plněna předem namíchanou mokrou směsí v kvalitě a složení transportbetonu. Princip průchodu směsi strojem je v případě mokré technologie nástřiku shodný jako při nástřiku suchou cestou. Do stříkací trysky na konci dopravních hadic je místo záměsové vody přivedena hadice s aditivem pro urychlení tuhnutí betonu. Dodávka aditiva se provádí pomocí dávkovacího čerpadla DC 200.

VYRÁBĚNÉ MODELY

Stroj na stříkání betonu SSB 02 je vyráběn ve třech základních provedeních lišících se druhem pohonu a možností regulace výkonu.

Pohon stroje je řešen dvouotáčkovým elektromotorem nebo jednootáčkovým elektromotorem s frekvenčním měničem umožňujícím plynulou regulaci výkonu. Základní výkonová poloha stroje je dána velikostí dávkovacího bubnu.

Model Druh pohonu Regulace výkonu
DUO dvouotáčkový elektromotor  dvě výkonové polohy - přepínač
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenční měnič
COM-A vzduchová turbína plynulá

separator

technicka data

Technická data

 Parametr     Malý dávkovací rotor  Velký dávkovací rotor
 Obsah bubnu [l] 13,5 21,9
 Teoretický výkon *) [m3/h] 2 - 10 3 - 16
  Spotřeba vzduchu **)
– dopravní vzdálenost 40 m [m3/min]
6 - 8 8 - 14
 Tlak vzduchu max. [MPa] 0,5 - 0,6
 Výkon elektromotoru [kW] 4,5 / 6,5 ; 7,5
 Připojení na elektrickou síť 3 × PEN 400 V
 Světlost dopravních hadic [mm] DN 50, 60 DN 60, 65
 Zrnitost materiálu max. [mm] 16 20
 Vlhkost materiálu max. [%] (při nástřiku suchou cestou) 6
 Dopravní vzdálenost – horizontální [m] (suchá / mokrá cesta) 250 / 40
 Dopravní vzdálenost – vertikální [m] (suchá / mokrá cesta) 100 / 15
 Přívod vody [mm] DN 20
 Tlak vody na trysce min. [MPa] 0,3

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Parametr SSB 02
Délka [mm] 1620
Šířka [mm] 990
Výška [mm] 1480
Hmotnost (bez příslušenství)***) [kg] 950

 

*) Jedná se o teoretické hodnoty. Skutečný výkon je závislý na složení dopravované směsi, výkonu zdroje stlačeného vzduchu, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

**) Údaje o spotřebě vzduchu jsou pouze přibližné hodnoty a jsou závislé na momentálním výkonu stroje, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

***) Uvedená hmotnost je informativní a liší se v závislosti jednotlivých modelů a jejich vybavení.

separator

galerie

Galerie

separator

aplikace

Aplikace

separator

Ke stazeni

Ke stažení

 

princip fungovani

Oblasti použití