Půjčovna a servis   |   Kariéra   |   Zastoupení   |  Kontakt

 

V oblasti stříkaných betonů vyrábí společnost FILAMOS stroje schopné transportovat beton tzv. suchou (SSB 14, SSB 24) a mokrou cestou (C 120, CB 130), případně univerzální stroje schopné obou metod ( SSB 05, SSB 02). V rámci jednotlivých skupin se stroje liší především výkonovým rozsahem. 

SUCHÁ METODA NÁSTŘIKU

Technologie stříkání betonu „suchou cestou“ spočívá v pneumatické dopravě suchých směsí a jejich vlhčení až v okamžiku vlastního nástřiku. Suchá směs je od stroje (stroje na stříkání betonu, torkretovacího stroje), transportována na místo nástřiku dopravními hadicemi zakončenými stříkací tryskou, do níž je současně přivedena záměsová voda a dochází zde k požadovanému zvlhčení stříkané směsi.

 

 

SUCHÁ / MOKRÁ METODA NÁSTŘIKU

Univerzální stroje nabízející možnost aplikovat materiál oběma metodami.

 

 

MOKRÁ METODA NÁSTŘIKU ("SHOTCRETE")

Stroje určené výhradně pro nástřik, případně gravitační lití tekutých betonových (a jiných směsí) určitých parametrů.