BETON NATRYSKOWY POD BUDOWĘ PODSTAWOWEJ WYKOŃCZENIA TUNELÓW I KOLEKTORÓW

separator

separator

Beton natryskowy do reprofilowania wtórnej okładziny wykopanych tuneli i kolektorów

separator

separator

Beton natryskowy do niwelacji podziemnych ścian mediolan wykopanych tuneliseparator

separator

Beton natryskowy w celu tymczasowego zabezpieczenia lica wykopanych tuneli i kolektorówseparator

separator

Niskociśnieniowa iniekcja hydroizolacyjna mieszanki na bazie cementu i składnika krystalizacyjnegoseparator

separator

Niskociśnieniowe iniekcje wzmacniające sklepienia tunelowe i kolektoryseparator

separator

Cementowanie kotew prętowych wzmacniających fronty tuneli i kolektorówseparator

separator

Zbrojenie niskociśnieniowe zadaszeń sklepienia górnego obudowy wtórnej tuneli i kolektorówseparator

separator

Możesz być zainteresowany