Injektážne čerpadlo IC 100 je určené na injektáž cementových a bentonitových zmesí v oblasti špeciálneho zakladania stavieb (injektáž mikropilót, injektáž kotiev, utesnenie základových pôd, výplňová injektáž), v podzemnej výstavbe a v oblasti sanácie betónových konštrukcií (výplňová injektáž betónu a muriva). Maximálny injektážny tlak čerpadla je 7,5 MPa, maximálne množstvo dodávanej zmesi je 75 l/min.

PREDNOSTI

  • plynulá regulácia výkonu v celom rozsahu (ovládanie hydraulického čerpadla)
  • vysoký pracovný výkon (až 75 l/min)
  • vysoký pracovný tlak (do 7,5 MPa)
  • kompaktné rozmery (120 x 80 cm)
  • automatické chladenie hydraulického okruhu (hydraulický chladič)
  • elektronické riadenie pohybu pracovnej časti (indukčné snímače)
  • monitorovanie čerpaného množstva (počítadlo cyklov)
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100

 

separator

princip fungovani

Princíp fungovania

Injektážne čerpadlo IC 100 je elektrohydraulické dvojčinné piestové čerpadlo. Hydraulická časť sa skladá z hydraulického generátora s plynulou reguláciou, elektrohydraulického rozvádzača a hydraulického motora. Obmedzenie tlaku v hydraulickom systéme zabezpečuje poistný ventil. Teplota oleja v hydraulickom okruhu je riadená hydraulickým chladičom, ktorý sa automaticky zapne po dosiahnutí nastavenej hraničnej teploty (65 °C).

Pracovná časť pozostáva z pracovného valca so štyrmi guľovými spätnými ventilmi pripojenými k saciemu a výtlačnému potrubiu. Výtlačné potrubie je vybavené manometrom s olejovou ochranou a armatúrou na pripojenie vysokotlakových hadíc.

Zapojenie pozostáva z elektrického rozvádzača, ktorý je vybavený tlačidlami štart a stop pre bežnú prevádzku. Centrálne tlačidlo Stop slúži ako bezpečnostný prvok. Smer pohybu piestu pracovného valca je riadený dvoma indukčnými snímačmi. Správny smer otáčania elektromotora je riadený kontrolou sledu fáz.

Čerpadlo IC 100 je v základnej verzii vybavené mechanickým počítadlom piestnych cyklov, ktoré umožňuje nepriamo odvodiť množstvo vstrekovanej zmesi.

separator

technicka data

Technické údaje

Parameter IC 100
Max.pracovní výkon [l/min] 75
Max. pracovní tlak [MPa] 7,5
Množstvo zmesi prečerpané za cyklus [l] 3
Maximálna zrnitosť zmesi [mm] 0,5
Maximálna objemová hmotnosť zmesi [kg/l] 2
Príkon elektromotora [kW] 7,5
Výstup DN 25
Rozmery a hmotnosť
Dĺžka [mm] 1200
Šírka [mm] 800
Výška [mm] 850
Hmotnosť (s olejovou náplňou) [kg] 480
separator

galerie

Fotogaléria

separator

aplikace

Aplikácia

separator

Ke stazeni

Na stiahnutie

 

Oblasti použití

Oblasti použitia