V oblasti striekaného betónu vyrába FILAMOS stroje schopné transportovať betón suchou (SSB 14, SSB 24) a mokrou metódou (C 120, CB 130) alebo univerzálne stroje schopné oboch metód (SSB 05, SSB 02). V rámci jednotlivých skupín sa stroje líšia najmä rozsahom výkonu.

METÓDA SUCHÉHO NÁSTREKU

Technológia "suchého postreku" spočíva v pneumatickej preprave suchých zmesí a ich zvlhčovaní až v čase samotného postreku. Suchá zmes sa prepravuje zo stroja (striekací stroj na betón, stroj na striekaný betón) na miesto striekania pomocou dopravných hadíc zakončených striekacou tryskou, do ktorej sa súčasne privádza voda a dochádza k požadovanému zmáčaniu striekanej zmesi.

 

 

METÓDA SUCHÉHO/MOKRÉHO STRIEKANIA

Univerzálne stroje ponúkajúce možnosť nanášať materiál oboma spôsobmi.

 

 

METÓDA MOKRÉHO NÁSTREKU ("SHOTCRETE")

Stroje určené výlučne na striekanie alebo gravitačné liatie tekutého betónu (a iných zmesí) určitých parametrov.