Injektážne čerpadlo IC 120 je určené na injektáž cementových a bentonitových zmesí v oblasti špeciálneho zakladania stavieb (injektáž mikropilót, injektáž kotiev, utesnenie základových pôd, výplňová injektáž), v podzemnej výstavbe a v oblasti sanácie betónových konštrukcií (výplňová injektáž betónu a muriva). Maximálny injektážny tlak čerpadla je 10 MPa, maximálne množstvo dodávanej zmesi je 51 l/min.

Vstrekovacie čerpadlo sa môže dodávať buď samostatne, alebo ako súčasť procesnej jednotky spolu s aktivačným miešadlom AM 200 a miešadlom DM 300. Čerpadlo, aktivačné miešadlo a miešadlo sa môžu používať ako samostatné jednotky alebo zostavené na spoločnom ráme do kompaktnej vstrekovacej stanice.

PREDNOSTI

  • plynulá regulácia množstva injektážnej zmesi v závislosti od tlaku
  • kontinuálne dávkovanie vstrekovanej zmesi prostredníctvom dvoch piestov
  • môže sa používať samostatne alebo ako súčasť injekčnej stanice
  • jednoduché ovládanie zariadenia
  • nízka náročnosť na údržbu
  • jednoduchá manipulácia v stiesnených priestoroch
  • robustní konstrukce umožňující práci v náročných podmínkách

 

separator

princip fungovani

Princíp fungovania

Pohon čerpadla je elektrohydraulický, pričom hydraulická jednotka je namontovaná na spoločnom ráme so samotným čerpadlom. Agregát sa však dá jednoducho demontovať a spojiť s čerpacou časťou dvojicou vysokotlakových hydraulických hadíc (s dĺžkou až 15 m). Oddelenie oboch častí výrazne uľahčuje manipuláciu so strojom v stiesnených priestoroch počas sanačných prác a pri práci v podzemí.

Čerpacia časť pozostáva z dvoch jednočinných piestových čerpadiel poháňaných priamymi hydromotormi. Synchronizácia do dvojčinného cyklu sa vykonáva pomocou indukčných snímačov a elektrohydraulického rozvádzača.

V závislosti od typu použitého hydrogenerátora sa vzťah vstrekovacieho tlaku a okamžitého čerpacieho výkonu rieši:
a) v základnom vyhotovení trojstupňovou reguláciou množstva pri nastavenom maximálnom vstrekovacom tlaku,
b) na požiadanie spojitou reguláciou pomocou hydrogenerátora s reguláciou konštantného tlaku.

Čerpadlo môže byť vybavené aj elektronicky riadeným hydrogenerátorom alebo monitorovaním procesu vstrekovania. V základnej verzii je zariadenie vybavené počítadlom zdvihu piestu - t. j. nepriamym monitorovaním vstrekovaného množstva zmesi. Tesnenia piestu sú mazané v olejovom kúpeli.

separator

technicka data

Technické údaje

Parameter IC 120
Max.pracovní výkon [l/min] 51
Max. pracovní tlak [MPa] 10,0
Množstvo zmesi prečerpané za cyklus [l] 3
Maximálna zrnitosť zmesi [mm] 0,5
Maximálna objemová hmotnosť zmesi [kg/l] 2
Príkon elektromotora [kW] 5,5
Výstup DN 25
Rozmery a hmotnosť
Dĺžka [mm] 1420
Šírka [mm] 720
Výška [mm] 1400
Hmotnosť (s olejovou náplňou) [kg] 536
separator

galerie

Fotogaléria

separator

aplikace

Aplikácia

separator

Ke stazeni

Na stiahnutie

 

Oblasti použití

Oblasti použitia