MIEŠAČKY S NÚTENÝM OBEHOM – RAD M

Miešačky s núteným obehom slúžia na miešanie suchých, navlhnutých aj mokrých zmesí. Ich hlavnou prednosťou je dokonalé premiešanie jednotlivých zložiek zmesi vo veľmi krátkom čase, čím sa dosiahne vysoká kvalita výslednej zmesi. Miešačky s núteným obehom sú vhodné na miešanie žiarobetónových zmesí v oblasti hutníckeho, metalurgického a chemického priemyslu. V stavebnom priemysle sa používajú na miešanie širokého spektra stavebných hmôt, napr. omietacích, injektážnych a sanačných zmesí.

 

MIEŠAČKY S NÚTENÝM OBEHOM – RAD MH

Miešačky s núteným obehom série MH sa používajú na miešanie suchých, vlhkých a mokrých zmesí. Ich hlavnou výhodou je robustná konštrukcia a vysoký výkon, ktorý im umožňuje miešať aj tie najnáročnejšie materiály, ako sú napríklad zmesi zo žiaruvzdorného betónu. Miešačky s núteným obehom radu MH sú vhodné aj na priemyselné miešanie zmesí v prevádzkovo náročných podmienkach (výrobné linky, viaczmenné prevádzky).

 

MIEŠAČKY PRE ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

Spoločnosť FILAMOS vyrába špeciálnu miešačku na miešanie granulovaných zmesí M250R, ako aj špeciálnu vysokorýchlostnú aktivačnú miešačku pre potreby injektáže AM 200 a ľahký, najjednoduchší model M150L pre bytovú výstavbu,