Miešačky s núteným obehom sú vhodné na miešanie žiaruvzdorných betónových zmesí, ktoré sú určené na žiaruvzdorné vymurovanie napr. zlievarenských pecí, vysokých pecí, vykurovacích kotlov, koksárenských batérií a komínov v hutníckom, metalurgickom a chemickom priemysle. V stavebníctve sa miešačky s núteným obehom môžu používať na miešanie širokej škály stavebných materiálov, ako sú omietkové, injektážne a sanačné zmesi. Miešačky s núteným obehom sú vhodné aj na priemyselné miešanie zmesí, pri ktorom sa materiál spracováva v jednotlivých dávkach.

PREDNOSTI

  • dokonalé premiešanie jednotlivých zložiek zmesi vo veľmi krátkom čase
  • variabilita miešačov umožňujúca miešanie rôznych typov zmesí
  • softštartér pre plynulý rozbeh lopatiek (pre modely nad 5,5 kW)
  • špeciálna konštrukcia veka zabraňujúca úniku zmesi
  • miešacie ramená vybavené stierkami, ktoré zabraňujú rýchlemu opotrebovaniu alebo poškodeniu
  • použitie zosilnených bezpečnostných prvkov (podpäťová spúšť, koncový spínač)
  • prevádzka vyžadujúca minimálnu údržbu
  • stabilná konštrukcia na prácu v náročných podmienkach
  • nízke náklady na prevádzku a údržbu
M180
M180
M180
M250

 

separator

princip fungovani

Princip fungování

Miešačky s núteným obehom funguje na princípe miešacích ramien, ktoré sa otáčajú vysokou rýchlosťou okolo vnútornej osi statickej miešacej nádrže. Miešanie vykonáva niekoľko ramien, ktoré zároveň zabezpečujú stieranie zmesi z boku a celého dna miešacej nádoby. Miešacie ramená sú výškovo aj priečne nastaviteľné a môžu byť vybavené různými stierkami.

V závislosti od typu miešaných zmesí môžu byť miešačky vybavené niekoľkými typmi lopatiek

Míchací lopatky I
Míchací lopatky I
Míchací lopatky II
Míchací lopatky II
Hrabací lopatky
Hrabací lopatky

Pri modeloch miešačov určených na miešanie abrazívnych materiálov je miešacia nádoba vybavená vymeniteľnou vložkou zo štandardného alebo abrazívne odolného materiálu až do výšky použiteľného miešania. Alternatívne môže byť miešacia nádoba vyrobená priamo z materiálu odolného proti oderu. Existujú dva základné typy miešačov, ktoré sa líšia svojou konštrukciou:

Plnenie zmesi sa vykonáva cez sito vo veku miešačky, ktorá je vybavená trhacím hrebeňom pre vreckové zmesi. Konštrukcia veka dokonale zabraňuje vytekaniu materiálu po stranách nádrže. V prípade potreby je možné veko miešačky vybaviť krycou doskou, aby sa zabránilo úniku materiálu pri redších alebo prašných zmesiach. Vyprázdňovanie zmiešaného materiálu sa vykonáva otáčaním posuvného segmentu na dne nádoby.

Miešacia nádrž je pevne spojená so stojanom, ktorý môže byť pri modeloch M 50 - M 250 vybavený kolieskami. Modely miešačiek M 50 - M 180 sú vybavené výškovo nastaviteľnými podperami, ktoré umožňujú variabilnú zmenu výtlačnej výšky.

Miešacie ramená sú poháňané šnekovými alebo kužeľovými prevodovkami, ktoré vyžadujú len minimálnu údržbu. Najmenšie modely miešačov (M 50/230V, M 50/400V a M 80/230V) sú vybavené bezúdržbovou elektrickou prevodovkou. Modely s výkonom motora 5,5 kW a viac sú vybavené softštartérom, ktorý umožňuje plynulý rozbeh lopatiek.

Na zaistenie maximálnej bezpečnosti obsluhy sa používajú zosilnené bezpečnostné prvky - spúšť pod paľbou a koncový spínač, ktorý vypne motor pri otvorení veka miešačky.

separator

technicka data

Technické údaje

Parameter M 50 M 80 M 125 M 180 M 250
Objem nádrže [l] 74  111  162 233 330
Max. použiteľný objem [l] 37 69 102 148 208
Výkon el. motoru [kW] 1,5 / 2,2 2,2 / 3,0 2,2 / 3 / 4  2,2 / 3 / 4  4 / 5,5
Napätie [V]  230 / 400 230 / 400 400 400 400
Otáčky miešadla [ot/min]  47 47  47  47   47
Max. zrnitosť materiálu [mm] 10  10 16 16 20
Hmotnosť [kg] 96 131 / 137 147/177/187 172/202/212  270/390 

separator

galerie

Fotogaléria (rôzne modely)

separator

aplikace

Aplikácia

separator

Ke stazeni

Na stiahnutie

 

princip fungovani

Oblasti použitia