Otočný výložníkový žeriav OVJ 75 je určený pre zdvih a premiestnenie bremien vo zvislých šachtách pri razení a budovaní podzemných stavieb a pre obsluhu dopravných prostriedkov. Maximálna nosnosť žeriava je 2 500 kg pri vyložení 3 m, resp. 1 500 kg pri vyložení 5 m.

Žeriav je poháňaný elektrickým motorom a je konštruovaný ako nepojazdný.

PŘEDNOSTI

  • snadná obsluha a údržba stroje
  • robustní konstrukce umožňující práci v náročných podmínkách
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75
OVJ - 75

 

separator

princip fungovani

Princíp fungovania

Hlavné časti žeriava (viz fotogaléria) sú:

  1. Podstavec
  2. Otoč
  3. Výložník
  4. Elektroinštalácia

1. Podstavec
Podstavec je štvorramenný s výškovo nastaviteľnými pätkami. Na podstavci je otočne uložená otoč.

2. Otoč
Otoč tvorí zvarený nosný rám, na ktorom sú upevnené:

Pohon otáčania - skladá sa z prevodovky s elektromotorom a brzdou 0,55 kW a z čelnej prevodovky s pastorkom, ktorý zaberá do pevného ozubenia venca na podstavci.
Pohon zdvihu - tvorí elektrický kladkostroj pre jednolanové použitie. Oko lana je navlečené na čap kladnice, súčasťou ktorej je hák s poistkou proti vypadnutiu lana.
Pohon sklápania výložníka  –tvorí čelná prevodovka s elektromotorom 2,2 kW, ktorá otáča pohybovou skrutkou. Príslušná matica je kĺbovo uložená v kyvnej páke spolu s článkom tiahla výložníka. Na páke sú umiestnené zarážky pre obmedzovací a bezpečnostný koncový spínač a kladku pre vedenie lana pri vztyčovaní výložníka. Koniec pohybovej skrutky je zabezpečený proti vytočeniu.
Protizávažie – tvorí odliatok (zvar), zavesený pod kladkostrojom.
Ovládacia plošina so strieškou – je zavesená na ľavej prednej strane otoča v dosahu ovládacieho panela s ovládačmi pohybov a klaksónu.

3. Výložník
Výložník je vyrobený z rúr. Na otoč je pripojený 2 čapmi a tiahlom. Spojenie článku tiahla s tiahlom výložníka je rozoberateľné a umožňuje sklopenie výložníka pri preprave.

4. Elektroinštalácia
Elektroinštalácia sa skladá z prívodky 63A umiestnenej na ramene podstavca, krúžkového zberača nad dutým stredovým čapom, elektrického rozvádzača a ovládacieho panela. Vypínač ovládania je uzamykateľný. Hlavný vypínač a zabezpečenie elektrického prívodu žeriava nie je súčasťou stroja. Súčasne nie je na žeriave inštalovaný indikátor vysokého napätia.

separator

technicka data

Technické údaje

Parameter OVJ 75
Nosnosť pri vyložení 5 m [kg] 1500
Nosnosť pri vyložení 3 m [kg] 2500
Celkový zvdih [m] 23
Výška zdvihu max. [m] 4,47
Hĺbka spustenia max. [m] 18,53
Rozsah otáčania neobmedzený
Rýchlosť zdvihu [m/min] 16
Rýchlosť mikrozdvihu [m/min] 3
Frekvencia otáčania [x/min] 1,24
Zaťaženie pätiek max.[kN] 53
Dovolený sklon žeriava [°] 1,5
Rozmiestnenie pätiek [mm] 2200 x 2200
Napäťová sústava 3 PEN ~ 50 Hz 400 V
Menovitý príkon [kW] 10,8 kW
Menovitý prúd [A] 27,2
Zabezpečenie hlavného prívodu (mimo žeriav) [A] 63 
Rozmery žeriava v prevádzke
Dĺžka [mm] 7048
Šírka [mm] 2420
Výška [mm] 6631
Dĺžka výložníka [mm] 5715
Rozmery pri preprave (so sklopeným výložníkom)
Dĺžka [mm] 8431
Šírka [mm] 2280
Výška [mm] 2224
Hmotnosti
Hmotnosť protizávažia [kg] 2728
Celková hmotnosť [kg] 5500

separator

galerie

Fotogaléria

separator

aplikace

Aplikácia

separator

Ke stazeni

Na stiahnutie

 

princip fungovani

Oblasti použitia