U zavisnosti od zahtevane vrste primene, performansi i pre svega pritiska, FILAMOS, s.r.o. nudi vijčane pumpe (C/CM/CA) i pumpe visokog pritiska IC 100 i IC 120 (zasebno ili kao deo injekcionog centra IC-01/IC- 02)

PUMPE ZA MALTERISANJE I UBRIZGAVANJE – KLASA C / CM / CA

Pumpe za malterisanje i ubrizgavanje se koriste za prskanje, malterisanje (nanošenje), dopremu i ubrizgavanje finih mokrih smesa, pre svega smesa za ubrizgavanje, finih malterskih materijala, punjenja, štukastih materijala, izolacionih premaza itd.. U našem programu proizvodnje nudimo širok spektar modela sa snagom dopreme 6–50 l / min i pritiskom 1,3–3,5 MPa.

 

 

KLIPNE PUMPE ZA UBRIZGAVANJE – KLASA IC

Klipne pumpe za ubrizgavanje su namenjene za prskanje cementa, betona i hemijskih smesa pod visokim pritiskom u oblasti posebnog postavljanja temelja (prskanje, ubrizgavanje sidra, zaptivanje zemljišta temelja, ubrizgavanje punjenja), podzemnih građevina i u oblasti sanacije betonske konstrukcije (ubrizgavanje betona i zidnih materijala).