Pumpa za ubrizgavanje IC 120 je zajedno sa IC 100 namenjeno za ubrizgavanje cementnih i bentonitskih smesa u oblasti posebnog postavljanja temelja (mikropilot ubrizgavanje, ubrizgavanje sidra, zaptivanje temeljnih zemljišta, ubrizgavanje punjenja), u podzemnom građevinarstvu i u oblasti sanacija betonskih konstrukcija (ubrizgavanje punjenja betona i zidnog materijala). Maksimalni pritisak ubrizgavanja pumpe je 10 MPa, maksimalna količina isporučivane smese je 51 l/min.

Pumpu za ubrizgavanje je moguće dostaviti ili samostalno ili u okviru tehnološke celike zajedno sa aktivacionom mešalicom AM 200 i domešavačem smesa DM 300. Pumpa za ubrizgavanje, aktivaciona mešalica i domešavač mogu da budu upotrebljeni kao samostalne jedinice ili na zajedničkom ramu sklopljeni u kompaktmu stanicu IC-2.

PREDNOSTI

  • tečna regulacija količine smese za ubrizgavanje u zavisnosti od pritiska
  • tečno doziranje ubrizgavane smese posredstvom dva klipa
  • mogućnost upotrebe samostalno ili kao dela stanice za ubrizgavanje
  • jednostavno posluživanje uređaja
  • lako održavanje
  • lako rukovanje u skučenim prostorijama
  • snažna konstrukcija koja omogućava rad u zahtevnim uslovima

 

separator

Working principle

Princip rada

Pogon pumpe za ubrizgavanje je elektrohidraulički sa hidrauličkim agregatom, koji je smešten na zajedničkom ramu sa samom pumpom. Agregat je štaviše moguće lako odmontirati i povezati ga sa delom sa pumpom pomoću para hidrauličkih creva visokog pritiska (do 15 m dužine). Odvajanje oba dela značajno olakšava rukovanje mašinom u skučenim prostorijama prilikom sanacionih radova i prilikom rada u podzemlju.

Deo sa pumpom se sastoji od dve klipne pumpe jednodelnog dejstva, koje pokreću ravnolinijski hidromotori. Sinhronizacija u ciklus sa dvostrukim dejstvom se događa pomoću indukcionih senzora i elektrohidrauličkog razvodnika.

Odnos pritisak ubrizgavanja/trenutna snaga pumpanja se po upotrebljenoj vrsti hidrogeneratora rešava: a) u osnovnom obliku trostepenu regulaciju količine při nameštenom maksimalnom pritisku ubrizgavanja, b) po želji tečnu regulaciju upotrebom hidrogeneratora s regulacijom nameštenom na konstantan pritisak.

Pumpu za ubrizgavanje je takođe moguće opremiti elektronski upravljanim hidrogeneratorom ili monitorisanjem toka ubrizgavanja. U osnovnom obliku je mašina opremljena brojačem broja udara klipova – tj. indirektnim praćenjem ubrizgane količine smese. Zapušenja klipova se brišu u uljanoj banji.

separator

Technical data

Tehnički podaci

Parametar IC 120
Maks. snaga [l/min] 51
Maks. pritisak [MPa] 10,0
Količina pumpane smeše u jednom ciklusu [l] 3
Maks. veličina zrna [mm] 0,5
Maksimalna zapreminska težina smeše [kg/l] 2
Ulazna snaga [kW] 5,5
Izađi DN 25
DIMENZIJE I TEŽINA
Dužina [mm] 1420
Širina [mm] 720
Visina [mm] 1400
Težina (sa uljem) [kg] 536
separator

Photogallery

Galerija

separator

Practical demonstration

Primena

separator

Download

Za preuzimanje

 

Fields of application

Oblasti upotrebe