Pumpa za ubrizgavanje IC 100 je zajedno sa IC 120 namenjena za ubrizgavanje cementnih i bentonitskih smesa u oblasti posebnog postavljanja temelja (mikropilot ubrizgavanje, ubrizgavanje sidra, zaptivanje temeljnih zemljišta, ubrizgavanje punjenja), u podzemnom građevinarstvu i u oblasti sanacija betonskih konstrukcija (ubrizgavanje punjenja betona i zidnog materijala). Maksimalni pritisak ubrizgavanja pumpe je 7,5 MPa, maksimalna količina isporučivane smese je 75 l/min.

PREDNOSTI

  • tečno regulisanje snage u punom obimu (regulaciona hidraulička pumpa)
  • velika radna snaga (do 75 l/min)
  • veliki radni pritisak (do 7,5 MPa)
  • kompaktne razmere (120 x 80 cm)
  • automatsko hlađenje hidrauličkog okruga (hidraulički hladnjak)
  • elektronsko vođenje kretanja radnog dela (indukcioni senzori)
  • praćenje pumpane količine (brojilo ciklusa)
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100
IC - 100

 

separator

princip fungovani

Princip rada

Pumpa za ubrizgavanje IC 100 je elektro-hidraulička klipna pumpa dvostrukog dejstva. Hidraulički deo čini hidrogenerator sa tečnim regulisanjem, elektro-hidrauličkim razvodnikom i hidromotorom. Ograničenje pritiska u hidrauličkom sistemu je obezbeđeno ventilom za osiguranje. Toplotu ulja u hidrauličkom okrugu kontroliše hidraulički hladnjak, koji se pali automatski po dostizanju određene toplotne granice (65 °C).

Radni deo čini radni valjak sa četiri okrugla povratna ventila, koji su povezani sa usisnim i istisnim cevovodom. Istisni cevovod je opremljen meračem pritiska sa uljanom zaštitom i opremom za povezivanje creva visokog pritiska.

Elektroinstalacija se sastoji od električnog razvodnika, koji ima dugmiće Start a Stop za redovni rad. Kao bezbednosni element služi dugme Central Stop. Vođenje pravca kretanja klipa radnog valjka vrše dva indukciona senzora. Ispravan smer okretanja elektromotora je kontrolisan vođenjem redosleda faza.

Pumpa IC 100 je u osnovnom obliku opremljena mehaničkim brojačem broja ciklusa radnog klipa, što omogućava indirektnu dedukciju količine ubrizgane smese.

separator

technicka data

Tehnički podaci

Parametar IC 100
Maks. snaga [l/min] 75
Maks. pritisak [MPa] 7,5
Količina pumpane smeše u jednom ciklusu [l] 3
Maks. veličina zrna [mm] 0,5
Maksimalna zapreminska težina smeše [kg/l] 2
Ulazna snaga [kW] 7,5
Izađi DN 25
DIMENZIJE I TEŽINA
Dužina [mm] 1200
Širina [mm] 800
Visina [mm] 850
Težina (sa uljem) [kg] 480
separator

galerie

Galerija

separator

aplikace

Primena

separator

Ke stazeni

Za preuzimanje

 

Oblasti použití

Oblasti upotrebe