U oblasto prskaih betona društvo FILAMOS proizvodi mašine sposobne da prevezu beton tzv. suvim (SSB 14, SSB 24) i mokrim putem (C 120, CB 130), eventualno univerzalne mašine sposobne za obe metode ( SSB 05, SSB 02). U okviru pojedinačnih grupa se mašine razlikuju pre svega rasponom snage.

SUVA METODA PRSKANJA

Tehnologija prskanja betona „suvim putem“ se zasniva na pneumatičkom dopremanju suvih smesa i njihovo ovlažavanje tek u trenutku samog prskanja. Suva smesa se od mašine (mašina za prskanje betona, torkret mašina), doprema na město prskanja dopremnim crevima završenim diznom za prskanje, u koju se istovremeno dovodi voda za zamućivanje i ovde dolazi do zahtevanog ovlaženja prskane smese.

 

 

SUVA / MOKRA METODA PRSKANJA

Univerzalne mašine koje nude mogućnost primene materijala pomoću obe metode.

 

 

MOKRA METODA PRSKANJA ("SHOTCRETE")

Mašine namenjene isključivo za prskanje, eventualno gravitaciono livenje tečnih betonskih (i drugih smesa) određenih parametara.