Ime *
Prezime *
Kompanija
E-mail *
Broj telefona
+381
Search
  Ja preferiram
  Telefon
  E-mail
  Torkret mašine
  Torkret mašine
  Mešalice
  Mešalice
  Tehnika za ubrigavanje
  Tehnika za ubrigavanje
  Oprema za bušenje
  Oprema za bušenje
  Vrsta posla
  Izgradnja fundusa, obezbeđivanje zidova građevinskih jama
  Rekonstrukcija betonskih konstrukcija
  Izgradnja tunela, galerija, kolektora, itd.
  Jačanje kosina, izgradnja nosećih zidova
  Rekonstrukcija zgrada
  Prskanje vatrostalnog betona
  Rudarstvo
  Ostali
  Vrsta betonske injekcije
  suvi put (gunite)
  mokri put (shotcrete)
  kombinovano
  Specifična težina v t/m3
  Granulacija
  Sastav mešavine
  Potrebne praktične performanse
  Debljina nanetog sloja

  Potrebno transportno rastojanje materijala (dužina transportnih creva)

  Vertikalno
  Horizontalno
  Više informacija (opciono)
  Zapremina mešane smeše u jednoj seriji
  Težina mešane smeše u jednoj seriji
  Konzistencija
  mokri
  suvi
  vlažni
  Prašina
  da
  ne
  Abrasivnost
  nisko
  srednja
  visoko
  Adhezija
  da
  ne
  Ukupno vreme rada mašine dnevno
  Vreme uključivanja / isključivanja mašine (dnevno)
  Sastav smeše (što je više moguće od sastava smeše ili procesa pripreme)
  Više informacija (opciono)
  Tip prijave
  injekcija
  malterisanje
  uparivanje
  Potrebne performanse
  Potreban minimalni pritisak
  Granulacija
  Mešalica u opremi
  da
  ne

  Potrebno transportno rastojanje materijala (dužina transportnih creva)

  Vertikalno
  Horizontalno
  Sastav smeše (opis)